Kral Salonu:

 

Yahova şahitlerinin kilise yerine oluşturdukları toplantı ve ibadet salonu.