Papaz:

 

Hıristiyan ruhanî reisi, din adamı, râhip, keşiş.