Protestanlık:

 

Katoliklikten ayrılma reformcu hıristiyan mezheplerine verilen ad.