Dinlerin Çeşitleri:

        

Íslâma göre dinler ikiye ayrılır: