1- Hak Din:

        

Bütün peygamberler yalnızca hakk din olan İslâmı tebliğ etmişlerdir.[1] Peygamberimiz, bütün peygamberlerin dininin bir olduğunu ve hepsinin baba bir-kardeş gibi olduklarını haber veriyor.[2]


 

[1] Şûra: 42/13; Zuhruf: 43/45; Bakara: 2/133 vd.

[2] Müslim, Fedail: 40, Hadis no: 2365, 4/1837; Buharí, nak. Şamil İslam Ansiklopedisi: 1/400; Hüseyin K. Ece, İslam’ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 149.