Sâbiî Fırkaları:

 

Tevhid çizgisinden ayrılan insanların çeşitli gruplara ayrıldıkları bir gerçektir. Sâbiîler de başlıca dört fırkaya ayrılmışlardır. Bunları şöylece özetleyebiliriz[1]:


 

[1] Ahmed Kalkan, Kur’an-ı Kerim Kavram Tefsiri.