Budizimin Mezhepleri:

 

Buddizm'in bazı inanç ve gelenekleri, mezheplere göre değişiklik gösterir. Buddizm'de iki büyük mezhep vardır. Mahayana (büyük araba,) Hinayana (küçük araba).[1]


 

[1] Tümer-Küçük, a.g.e., s. 100-101.