2) Hinayana:

 

Kişinin kendisini kurtarmasını hedef aldığı için "küçük araba" adını almıştır. Bu mezhep, Pali diliyle, Seylan ve Güney Asya'da yayılmıştır. Hinayana Buddizm'i, bazı farklarla Burma, Tayland, Laos, Kamboçya ve Seylan'da daha yaygındır.[1]


 

[1] Schımmel, a.g.e., s. 200, 202; Tümer-Küçük, a.g.e., s. 100-101.