4) Maitreya veya Metteya (Gelecek Bir Kurtarıcı):

 

Diğer dinlerde olduğu gibi Buddizm'de de, gelecek bir şahsiyetten söz edilir. Budda, dini tamamlayamadığını, kendinden sonra Maitreya (Metteya), yani "âlemlere rahmet" bir kimsenin gelip bu işi tamamlayacağını söylemiştir.[1]


 

[1] Brandon, a.g.e., s. 157; Tümer-Küçük, a.g.e., s. 101; Ahmet Güç, Şamil İslam Ansiklopedisi: