Kur’ân-ı Kerim’de Din Kavramı

        

“Din” kelimesi, Kur’ân-ı Kerim’de 92 yerde geçmektedir.