Dinlerin Tasnifi

               

Dinlerin Çeşitleri: 

 

İslâm’a göre dinler üçe ayrılır:

                                              

1- Hak Din  (İslâm Dini),

2- Muharref Dinler,

3- Bâtıl Dinler.