2 - KALEM Suresi (68)

Buna Nûn sûresi de denilir. Sahih kavle göre Mekkîdir. 52 âyettir. Kelime sayisi 300. Harf sayisi 1456.

   Konusu:

   Ibn Abbâs (r.a.)´dan rivâyete göre, Alâk sûresinden sonra nâzil olmustur. Müfessirlerin cogunluguna göre Alâk sûresinin ilk âyetleri nâzil ola-rak Fâtiha nâzil olmus, ardindan da Kalem sûresi.

   Ebû Hayyâm Bahir´de der ki: Bu sûrenin önceki Mülk sûresiyle yakin münâsebeti vardir. Mülk sûresinde, Allâhü Teâla´nin kudret ve ilminin genis-ligine, saîdlerin ve sakîlerin durumlarina dâir seyler; Allâhü Teâla dilerse onlari batiracagi veya üzerlerine tas yagdiracagi hatirlatilmistir. Allâhü Teâla´nin haber verdigi bu seyler, Rasûlullah (S.A.V)´ in vahiy ile aldigi haberler oldugu, kâfirler de bunu kah sihire, kah delilige nispet ettiklerinden, Allâhü Teâla bu sûrede, Peygamberinin berâatini ve onlarin ezâlarina sabret-mesine karsilik ecrini büyütecegini belirterek O´nun pek büyük bir ahlâk üzerinde bulundugunu aciklamistir.1

   Peygamber (S.A.V.) Efendimizin bazi sifatlarinin aciklamasini ve O´nun yalanlayicilara muhallefet etmekle mükellef olduguna dair ilahî irsadi kapsa-makta; sonra kâfirleri tehdit etmek icin bahce sahiplerinin hikayesi anlatil-maktadir. Bunun ardisira kâfirlerle tartismakta ve onlarin hüccetleri iptal edilmektedir. Bunu müteakiben de Peygamber (S.A.V.) Efendimiz, kâfirlerin ve müsriklerin eziyetlerine karsi sabirli olmakla emrolunmaktadir. Bununla bir-likte onlarin Peygamber´e Kur´an´a karsi siddetli bir öfke besledikleri de beyan buyurulmaktadir.2

   

Icindekiler:

- Serefli Peygamber [(1-16) : Kalem; Hak yolunda yapilacak isler]

- Bahce Sahiplerin Hikayesi ve Maksadi (17-33)

- Yalanlayicilarla münakasa ve onlarin tehdit edilisi [(34-47) : (Naim Cennetleri; Kesf-i Sak )]

- Sûrenin Nihayeti ((48-52) : Hazret-i Yûnus ; Göz degmesi)

   

Not: 51. ve 52. Âyetlerin okunmasi, göz degmesine (nazara) sifâdir. Hasen´den böyle rivâyet edilmistir. Tefsîr-i Kebir´de Râzî, bunu kaydeder.

   

Dipnotlar:

1 HAK DÎNÎ KUR'AN DILI; Elmali'li M. Hamdi Yazir, Eser nesriyat, Istanbul, 1993

2 FURKAN TEFSIRI; Prof. Dr. Muhammed Mahmud Hicazî, Vahdet Gazetesi, Istanbul

   

Hazirlayan : Ekrem Yolcu