Mi'rac Imtihani Uzerine

Aslinda hayatimiz bastan sona imtihanlarla doludur. Daha dogrusu bu imtihanlar okulda iken baslar dünyaya ait, ahirete ait olmak üzere bütün çesitleriyle sürüp gider. Nitekim Mi'rac mucizesi de bir imtihan olarak insanlarin hayatina girmis, sonucu ahirete kadar varan bir ebedi saadete bile vesile teskil etmistir.

Hatta bu imtihanda elmas ruhlu Ebu Bekir'lerle, kömür ruhlu Ebu Cehil'ler ayrilmislar, imtihani kazananlarla kaybedenler iyice su yüzüne çikmislardir.

Nitekim mucizenin cereyan ettigi gecenin sabahinda Mekke'de büyük bir heyecan dalgasi her tarafi kaplamis, gece cereyan eden mucizeyi sabah isiten müsrikler, hep birlikte yeni bir isyan ve itham bayragi açmislar:

- Olmaz böyle sey! Bir gecede Kudüs'e gitmek, oradan göklere uçmak, oradan da semalari geçmek.. mümkün degil, diye feryadi basmislardir.

Ancak, iman sahipleri onlarin bunca isyan ve tugyanlarina karsilik vermekte gecikmemisler, elmas ruhlu Ebu Bekir:

- Sayet bunu O söylüyorsa mutlaka dogrudur, çünkü ben aksam sabah bundan çok daha büyük haberleri ve hadiseleri O'ndan dinliyorum, diyerek imtihani kazanmistir.

Müsriklerin böylesine isyan ve itirazlarindan da anlasiliyor ki, Mi'rac mucizesi Resulüllah'in dünyadaki cesediyle cereyan etmis, bu yolculukta ceset ruhla birlikte hazir bulunmustur. Sayet sadece ruhla, yani rüya gibi bir durumla vaki olsaydi, müsriklerin böylesine isyan ve itirazlarina sebep olmayacakti. Çünkü rüya halinde Mi'rac her zaman, herkes için mümkündür. Alimlerimiz, Mi'rac mucizesine itikadî açidan bakarken söyle bir tasnif yaparlar: Mi'rac hadisesinin üç basamagi, üç kismi vardir.

Birinci kisim: Mekke'den Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya kadar olan gece yolculugu kismidir. Bu kisim, ayetin sarahatiyle sabittir. Bunu inkara cüret etmek, yahut hafife almak, küfürden baska bir sey degildir.

Ikinci kisim: Mescid-i Aksa'dan göklere dogru uçus ve geçis kismidir. Bu da meshur hadisle sabittir. Bunu inkara cür'et eden de dalaletle itham olunur.

Üçüncü kisim ise: Göklerin ötesine uçus, mahiyetini hayal bile edemedigimiz sahalara geçistir. Bu da âhâd hadisle sabittir.

Bununla münkirine günahkârlik isnad olunur, ancak küfür isnad olunmaz, fasik kimse sayilir.

***

Mi'rac mucizesi gibi diger kudsi hadiselerin senenin bazi devrelerine serpistirilmis olmasinin herhalde hikmetleri vardir. Müminler böyle gün ve geceler sebebiyle, dinî hayatlarini yeniden bir kontrol edip, kendilerine gelsinler, yasayislarina bir çeki düzen verip, imanî ve Islâmî hayatlarini daha da kuvvetlendirme sevk ve suuru kazansinlar...

Mi'rac gecesi, bizlere böyle bir tefekkür yaptiriyor, nefis murakabe ve muhasebesi temin ediyorsa hedefini bulmus, hikmetine varmis demektir.

Böyle tefekkürlü gün ve geceler diler, kudsi ay ve gecenizi tebrik ederken, hayat boyu süren maddî-manevî bütün imtihanlarinizda da

Rabb'imizden basarilar ihsan etmesini niyaz eylerim.

Zaman, 19 Aralik 1995