Kaynaklar


  1. Asim Uysal , Izahli Büyük NAMAZ HOCASI
  2. Yusuf Kerimoglu, Emanet ve Ehliyet (Islam Ilmahali)
  3. Abdurrahman Cezírí, Dört mezhebe göre Islam Fikhi
  4. Hasan Büyür, Namaz Bilinci
  5. C. Kaplan, Islam