.

oeskicioglu.jpg (8818 bytes)

Prof. Dr. Osman Eskicioğlu

Dokuz Eylül Üniversitesi

Temel İslam Bilimleri / İslam Hukuku

Özgeçmişi:

1945 yılında Denizli'nin Göveçlik köyünde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde bitirdikten sonra 1965 yılında İzmir İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. 1965-66 yılları arasında Bağdat'ta bulundu. İzmir Müftü yardımcılığı, İmam-Hatip Lisesi Meslsk dersleri öğretmenliği, İzmir Yüksek İslam Enstitüsü Öğretim Üyeliği ve Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1979'da doktor, 1983 yılında Yrd. Doç., 1989 yılında da Doçent, 1996'da Profesör oldu. İngiltere, Almanya, Hollanda ve Amerika gibi ülkelerde çeşitli bilimsel faaliyetlerde bulundu. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Tezleri:

Doktora tezi: "İslam Ekonomisinde Gelir Dağılımı" Atatürk Ünv. İslamî İlimler Fakültesi, (Doktora Tezi) Erzurum, l979. (Basılmadı)

Kitapları:

Telif kitapları

1- İslam'da Sosyal Dayanışma, (tercüme) İstanbul 1969.

2- Doğum Kontrolü ve İslam, (tercüme) İzmir 1971.

3- İslam'da İktisadi ve Siyasi Mezhepler Tarihi , (tercüme) İstanbul 1971.

4- İslam Açısından Enflasyon ve Çözüm Yolları, İstanbul 1983.

5- İslam Hukuku Açısından Serbest Piyasa Ekonomisi, İzmir 1995.

6- İslam Hukukunda Vergiler, İzmir 1996.

7- İslam Hukukunda Vergiler, (Yahya b. Adem'in Kitabu'l-harâc adlı eserinin tercümesi ile birlikte) İzmir 1996.

8- İslam Hukuku Açısından Hukuk ve İnsan Hakları, İzmir 1996.

9- İslam ve Ekonomi, İzmir 1999.

10- İslam ve Çağdaş Vergi Anlayışının Eleştirisi (basılmadı)

Makaleleri:

Telif makaleleri

1-"İslam Hukukunda Enflasyonla İlgili Bazı Meseleler", D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. I, İzmir 1983.

2-"İslam Hukukunda Gayrı Meşru Sayılan Gelirlerin Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi" D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. II, İzmir 1985.

3-"Modern Vergi Anlayışı ve Zekat" D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. V, İzmir 1989.

4-"Amme Velayeti", D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. VI, İzmir 1989

5-"İslam'da Kadının Yeri", D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. VIII, İzmir 1994

Diğer Çalışmaları:

Tebliğleri:

1-"İslam Hukukunda Vergi ve Bazı Problemlerin Çözümü", I. Uluslararası İslam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi, 25-29 Eylül 1996, Konya 1997.

2-"Batılılaşma Anlamındaki Çağdaşlaşmanın İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi", Türkiye'nin Çağdaşlaşma Problemi ve İslam Sempozyumu, 3-4 Mayıs, İzmir, 1997, Ankara 2000.

3-"Din ve Bilimlerde Terim, Tarif ve Tasniflerin Yenilenmesi", Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, 27-30 Haziran 1989, Samsun 1989.


 

emailrol.gif (21439 bytes)

arrow1b.gif (1866 bytes)

.