RİYAZܒS-SALİHİN

[PEYGAMBERİMİZİN HAYAT ÖLÇÜLERİ]

 

1.       “Allah yolunda ok atan Arapların ilki”  aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ebû Musa el-Eş’arî                          b) Sa’d İbni Ebû Vakkâs

c) Muâz İbni Cebel                              d) Ebû Hüreyre  

 

 

2.       “Ey âdemoğlu! İhtiyacından fazla olan malını .................... vermen senin için hayırlıdır. Eğer vermeyip elinde tutarsan, senin için................  . Yeterli miktarda ................. sahip olmaktan dolayı Allah katında ................... tutulmazsın. Harcamaya, bakmakla ..................... olduklarından başla.”

I.         Sorumlu

II.        Mala

III.               Kötüdür

IV.              Yükümlü

V.                 Sadaka

Hadiste boş bırakılan yerlere numaralandırılmış kelimeler hangi sırayla yerleştirilmelidir?

a) III,  II,  I,  V,  IV         b) V, III,  II,  IV,  I     c) V,  III,  II,   I,  IV     d) III,  I,  V,  IV,  II

 

 

3.       “Sizin hayırlılarınız, benim zamanımda yaşayanlarınızdır. Sonra zamanımda yaşayanlara yakın olanlar, sonra da onlara yakın olanlardır. Ondan sonra  öyle bir topluluk gelir ki, ....” aşağıdakilerden hangisi bu hadisin devamında ifade edilmemiştir?

a) Sözlerinde durmaz, yalan söylerler                 b) Hıyanet ederler, kendilerine güvenilmez

c) Onlarda şişmanlık baş gösterir                       d) Adakta bulunur, yerine getirmezler

 

 

4.       Peygamberimiz (sav)’in “........... sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir.” buyurduğu hadiste aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?

a)       “Canı ve malı emniyet içinde,”                     b) “Günlük azığı yanında,”

c)    “Vücudu sıhhat ve afiyette,”                                   d) “Ailesi ve çocukları yanında iken sabahlarsa,”

 

 

5.       “İslâm’ın dosdoğru yoluna ulaştırılan ve ................................................. ne kadar mutludur!”

Hadiste boş bırakılan kısım aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

a) “malından infak eden kimse”                          b) “günahları için tövbe eden kimse”

c) “kendisine hayırlı evlat verilen kimse”              d) “geçimi yeterli olup da buna kanaat eden kimse”

                 

 

6.       Dilencilik yapması helal olan kişiler, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmemiştir.

a)       Yolda kalan kişi ikamet ettiği yere varıncaya kadar dilenebilir.

b)       Bütün mal varlığını yok eden büyük bir felâkete uğramış kişi, geçimini yoluna koyuncaya kadar dilenebilir.

c)       Fakr u zarûrete uğramış kişi, geçimini temin edecek kadar dilenebilir.

d)       Kefâlet üstlenen kişi, borcunu ödeyinceye kadar dilenebilir.

 

 

7.       Aşağıdakilerden hangisi, hadiste yapılan “gerçek miskin” tanımlamasında geçmemektedir?

a)       İhtiyacını karşılayacak bir şeyi olmayan...                            

b)       Kendisi insanlardan bir şey istemeyen...

c)       Bir iki lokma için kapı kapı dolaşan...

d)       Durumu bilinmediği için kendisine bir şey verilemeyen....

 

8.       Aşağıdakilerden hangisi gıpta edileceklerdendir?

a) İlim elde etmek için çabalayan kimse             b) Allah’ın verdiği ilim ile amel eden kimse

c) Kendi rızkını kendisi kazanan kimse               d) Allah’ın verdiği malı hak yolunda harcayan kimse 

 

 

9.       Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen isim takımları, “elinin emeği ile geçinmesi” bağlamında ismi zikredilen peygamberler değildir?

a)       İbrahim ve Lût

b)       Mûsa ve İsa

c)       Davud ve Zekeriyyâ                                  

d)       Yakub ve Şuayb     

 

 

10.   Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimiz (sav)’in “Haklarında yeminle söz söyleyebileceğim üç haslet vardır; iyi belleyiniz!” dediği hasletlerden biri değildir?

a)       Sadaka vermekle kulun malı eksilmez

b)       Oruç tutan sıhhat bulur

c)       Uğradığı haksızlığa sabredenin Allah şerefini arttırır

d)       Dilenme kapısını açan kimseye Allah, fakirlik kapısını açar

 

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) OLARAK İŞARETLEYİNİZ

 

( D / Y )   11.  Sadakanın iyisi, ihtiyaç fazlası maldan verilendir.

 

( D / Y )   12.  Gerçek miskin, bir iki lokma veya bir iki hurma için kapı kapı dolaşan kimsedir.

 

( D / Y )   13.  Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa, Allah onu yükseltir.

 

( D / Y )   14.  Veren el alan, elden üstündür.

 

( D / Y )   15.   Gerçek zenginlik  mal çokluğudur.

 

( D / Y )   16.  “Bir hurma ile de olsa cehennemden korununuz.”

 

( D / Y )   17.  Kişinin kendi kazancı en hayırlı rızıktır.

 

( D / Y )   18.  Göz dikmediğin ve istemediğin halde sana bir mal gelirse onu al.

 

( D / Y )   19.  İnfak et, sayıp durma; Allah da sana karşı nimetini sayıp esirger.

 

( D / Y )   20.  İnsanın doldurduğu en tehlikeli kap harcamayıp-biriktirmek için parasını sakladığı küptür.

 

 

 

NOT: Her soru 5 puandır.

 

 

 

 

CEVAPLAR : 1-b,    2-c,    3-b,     4-d,    5-d,    6-a,   7-c,   8-d,    9-c,   10-b,      11-D,    12-Y,    13-D,    14-D,    15-Y,  16-Y,    17-D,    18-D,     19-D,       20-Y