RİYAZܒS-SALİHİN

[PEYGAMBERİMİZİN HAYAT ÖLÇÜLERİ]

 

1.        Hz. Peygamberin, “.... gazâda azıkları tükenmeye yüz tuttuğu veya Medine’de ailelerinin yiyeceği azaldığı zaman, yanlarında ne varsa getirip bir yaygıya dökerler. Sonra bunu bir kapla aralarında eşit olarak paylaşırlar, işte bu sebeple ............. bendendir, ben de onlardanım.” dediği aile-sülale  aşağıdakilerden hangisidir? (569)

a) Eş’arîler                                                           b) Ensarîler

c) Hanefîler                                                          d) Emevîler

 

 

2.        Aşağıdakilerden hangisi “gıpta” edilecek kişilerden biri değildir? (572-573)

a)        Allah’ın verdiği malı hak yolunda harcayan kimse

b)        Kur’an ile gece gündüz meşgul olan kimse

c)        Allah’ın kendisine verdiği güçle gece-gündüz amel eden kimse

d)        Allah’ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve başkalarına öğreten kimse

 

 

3.        Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın; gördüklerine dönüp bakmayacak kadar zengin kıldığı peygamberdir? (571)

a) Hz. Süleyman                                  b) Hz. Yusuf

c) Hz. Muhammed                              d) Hz. Eyyûb

 

4.        “Yedi şey gelip çatmadan iyi işler yapmaya bakın. Yoksa siz .............  görevlerini unutturan fakirlikten, ............... zenginlikten, halsiz bırakan hastalıktan, bunaklaştıran ihtiyarlıktan, ansızın yakalayan ............, gelmesi beklenen şeylerin en fenası................, belâsı daha büyük ve daha acı olan ..................başka bir şey mi gözlüyorsunuz.”(579)

I.             Deccâlden

II.            Azdıran

III.               Ölümden

IV.              İnsana

V.                 Kıyametten

 

Hadiste boş bırakılan yerlere getirilmesi uygun olacak seçenekler, aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralama ile verilmiştir?

a) III,  II,  I,  V,  IV                   b) IV,  II,  III,  V,  I              c) IV,  II,  III,   I,  V               d) III,  I,  V,  IV,  II

 

 

5.        “Ölümü dilemek” le ilgili hadislere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (586-587)

a) Mü’minin hayatta kalması  iyiliklerini çoğaltır                          b) Ölümü dilemekte sakınca yoktur

c) Kötü biri tövbe edip Allah’ın rızasını kazanabilir                     d) Sıkıntı sebebiyle ölüm dilenmez       

 

 

6.        “Helâl olan şeyler belli, haram olan şeyler bellidir. Bu ikisinin arasında, halkın birçoğunun helâl mi, haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır.....” (589)

Aşağıda verilenlerden hangisi bu hadisin devamında yer almamaktadır?

 

a)        Şüpheli şeylerden sakınmayanlar gittikçe harama dalar.

b)        Allah’ın yasak arazisi, haramlarıdır.

c)        Şüpheli konulardan sakınanlar malını haramlardan korumuş olur.

d)        Kalp iyi olursa, bütün vücut iyi olur; kötü olursa, bütün vücut kötü olur.

 

 

7.        Aşağıdakilerden hangisi, hadiste yapılan “müttaki” tanımlamasında geçmektedir? (597)

a)        Yapılması sakıncalı olmayan bazı işlerden bile kaçınan kişidir.

b)        Yapılması sakıncalı olan işlerden kaçınan kişidir.

c)        Günahlardan sakınan kişidir.                                    

d)        Günaha girmekten korkan kişidir.

 

8.        Aşağıdakilerden hangisi “cehennemliklerden” değildir? (615)

a) Katı kalpli kimse                                                             b) Kaba ve cimri kimse

c) Sağ eliyle yemek yemeyen kimse                 d) Kurularak yürüyen kibirli kimse 

 

 

9.        “Allah Teâlâ kıyamet gününde üç kişiyle konuşmaz, onları temize çıkarmaz, suratlarına bile bakmaz; üstelik onlar korkunç bir azâba uğrarlar.......” (618)

Aşağıdakilerden hangisi hadiste ifade edilenlerden değildir?

a)        Zina eden ihtiyar

b)        Böbürlenerek elbisesini sürüyen genç

c)        Yalan söyleyen hükümdar

d)        Kibirlenen fakir            

 

 

10.     İyi huylu olanlarınız, içinizde en çok sevdiğim ve ...............  ........... bana en yakın mesafede bulunacak kimselerdir. Güzel sohbet ediyor dedirmek için uzun uzun konuşanlar, .................  .......... için ............. şişire şişire laf edenler ve ...............  ......... için .................  ............... ise en sevmediğim ve kıyamet günü bana en uzak mesafede bulunacak kimselerdir.

I.                    Avurdunu

II.                 Kıyamet günü

III.               Bilgiçlik etmek

IV.              Sözünü beğendirmek

V.                 Lugat paralayanlar

 

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi gereken kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru sıra ile verilmiştir? (632)

a) II,  III,  I,  V,  IV                   b) IV,  II,  III,  V,  I             c) II, III,  V,  IV,  II                d) II,  IV,  I,   III,  V              

 

 

 

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) OLARAK İŞARETLEYİNİZ

 

( D / Y )   11.  Cimrilik, dokunulmaz hakların çiğnenmesine sebep olmasıyla insanları perişan etmiştir. (564)

 

( D / Y )   12.  Dünyada bir garip hatta bir yolcu gibi davran. (575)

 

( D / Y )   13.  Vasiyet etmeye değer bir şeyi bulunan müslümanın, vasiyeti yanında yazılı olmadan beş gece geçirmesi doğru değildir. (576)

 

( D / Y )   14.  Ölümü hatırlamak hayattan alınacak zevke, zevk katar. (580)

 

( D / Y )   15.   Kabir ziyareti bize günahtan kaçınmayı ihtar eder. (582)

 

( D / Y )   16.  Allah’ın peygamberlerinin –bazıları hari疠 bir çoğu koyun gütmüştür. (610)

 

( D / Y )   17.  Dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah’ın değişmez kanunudur. (612)

 

( D / Y )   18.  İyilik güzel ahlâktan ibarettir. (625)

 

( D / Y )   19.  İnsanları cehenneme en fazla götürecek şey ağız ve cinsel organdır. (628)

 

( D / Y )   20.  Şaka için bile olsa yalan söylemeyene cehennem haram kılınır. (631)

 

 

 

NOT: Her soru 5 puandır.

 

 

CEVAPLAR : 1-a,    2-c,     3-d,      4-c,    5-b,    6-c,    7-a,   8-c,    9-b,   10-d,      11-D,    12-D,    13-Y,    14-Y,    15-Y,  16-Y,    17-D,    18-D,     19-D,       20-Y

RİYAZܒS-SALİHİN

[PEYGAMBERİMİZİN HAYAT ÖLÇÜLERİ]

 

1.        Hz. Peygamberin, “.... gazâda azıkları tükenmeye yüz tuttuğu veya Medine’de ailelerinin yiyeceği azaldığı zaman, yanlarında ne varsa getirip bir yaygıya dökerler. Sonra bunu bir kapla aralarında eşit olarak paylaşırlar, işte bu sebeple ............. bendendir, ben de onlardanım.” dediği aile-sülale  aşağıdakilerden hangisidir? (569)

a) Eş’arîler                                                           b) Ensarîler

c) Hanefîler                                                          d) Emevîler

 

 

2.        Aşağıdakilerden hangisi “gıpta” edilecek kişilerden biri değildir? (572-573)

a)        Allah’ın verdiği malı hak yolunda harcayan kimse

b)        Kur’an ile gece gündüz meşgul olan kimse

c)        Allah’ın kendisine verdiği güçle gece-gündüz amel eden kimse

d)        Allah’ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve başkalarına öğreten kimse

 

 

3.        Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın; gördüklerine dönüp bakmayacak kadar zengin kıldığı peygamberdir? (571)

a) Hz. Süleyman                                  b) Hz. Yusuf

c) Hz. Muhammed                              d) Hz. Eyyûb

 

4.        “Yedi şey gelip çatmadan iyi işler yapmaya bakın. Yoksa siz .............  görevlerini unutturan fakirlikten, ............... zenginlikten, halsiz bırakan hastalıktan, bunaklaştıran ihtiyarlıktan, ansızın yakalayan ............, gelmesi beklenen şeylerin en fenası................, belâsı daha büyük ve daha acı olan ..................başka bir şey mi gözlüyorsunuz.”(579)

I.             Deccâlden

II.            Azdıran

III.               Ölümden

IV.              İnsana

V.                 Kıyametten

 

Hadiste boş bırakılan yerlere getirilmesi uygun olacak seçenekler, aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralama ile verilmiştir?

a) III,  II,  I,  V,  IV                   b) IV,  II,  III,  V,  I              c) IV,  II,  III,   I,  V               d) III,  I,  V,  IV,  II

 

 

5.        “Ölümü dilemek” le ilgili hadislere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (586-587)

a) Mü’minin hayatta kalması  iyiliklerini çoğaltır                          b) Ölümü dilemekte sakınca yoktur

c) Kötü biri tövbe edip Allah’ın rızasını kazanabilir                     d) Sıkıntı sebebiyle ölüm dilenmez       

 

 

6.        “Helâl olan şeyler belli, haram olan şeyler bellidir. Bu ikisinin arasında, halkın birçoğunun helâl mi, haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır.....” (589)

Aşağıda verilenlerden hangisi bu hadisin devamında yer almamaktadır?

 

a)        Şüpheli şeylerden sakınmayanlar gittikçe harama dalar.

b)        Allah’ın yasak arazisi, haramlarıdır.

c)        Şüpheli konulardan sakınanlar malını haramlardan korumuş olur.

d)        Kalp iyi olursa, bütün vücut iyi olur; kötü olursa, bütün vücut kötü olur.

 

 

7.        Aşağıdakilerden hangisi, hadiste yapılan “müttaki” tanımlamasında geçmektedir? (597)

a)        Yapılması sakıncalı olmayan bazı işlerden bile kaçınan kişidir.

b)        Yapılması sakıncalı olan işlerden kaçınan kişidir.

c)        Günahlardan sakınan kişidir.                                    

d)        Günaha girmekten korkan kişidir.

 

8.        Aşağıdakilerden hangisi “cehennemliklerden” değildir? (615)

a) Katı kalpli kimse                                                             b) Kaba ve cimri kimse

c) Sağ eliyle yemek yemeyen kimse                 d) Kurularak yürüyen kibirli kimse 

 

 

9.        “Allah Teâlâ kıyamet gününde üç kişiyle konuşmaz, onları temize çıkarmaz, suratlarına bile bakmaz; üstelik onlar korkunç bir azâba uğrarlar.......” (618)

Aşağıdakilerden hangisi hadiste ifade edilenlerden değildir?

a)        Zina eden ihtiyar

b)        Böbürlenerek elbisesini sürüyen genç

c)        Yalan söyleyen hükümdar

d)        Kibirlenen fakir            

 

 

10.     İyi huylu olanlarınız, içinizde en çok sevdiğim ve ...............  ........... bana en yakın mesafede bulunacak kimselerdir. Güzel sohbet ediyor dedirmek için uzun uzun konuşanlar, .................  .......... için ............. şişire şişire laf edenler ve ...............  ......... için .................  ............... ise en sevmediğim ve kıyamet günü bana en uzak mesafede bulunacak kimselerdir.

I.                    Avurdunu

II.                 Kıyamet günü

III.               Bilgiçlik etmek

IV.              Sözünü beğendirmek

V.                 Lugat paralayanlar

 

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi gereken kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru sıra ile verilmiştir? (632)

a) II,  III,  I,  V,  IV                   b) IV,  II,  III,  V,  I             c) II, III,  V,  IV,  II                d) II,  IV,  I,   III,  V              

 

 

 

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) OLARAK İŞARETLEYİNİZ

 

( D / Y )   11.  Cimrilik, dokunulmaz hakların çiğnenmesine sebep olmasıyla insanları perişan etmiştir. (564)

 

( D / Y )   12.  Dünyada bir garip hatta bir yolcu gibi davran. (575)

 

( D / Y )   13.  Vasiyet etmeye değer bir şeyi bulunan müslümanın, vasiyeti yanında yazılı olmadan beş gece geçirmesi doğru değildir. (576)

 

( D / Y )   14.  Ölümü hatırlamak hayattan alınacak zevke, zevk katar. (580)

 

( D / Y )   15.   Kabir ziyareti bize günahtan kaçınmayı ihtar eder. (582)

 

( D / Y )   16.  Allah’ın peygamberlerinin –bazıları hari疠 bir çoğu koyun gütmüştür. (610)

 

( D / Y )   17.  Dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah’ın değişmez kanunudur. (612)

 

( D / Y )   18.  İyilik güzel ahlâktan ibarettir. (625)

 

( D / Y )   19.  İnsanları cehenneme en fazla götürecek şey ağız ve cinsel organdır. (628)

 

( D / Y )   20.  Şaka için bile olsa yalan söylemeyene cehennem haram kılınır. (631)

 

 

 

NOT: Her soru 5 puandır.

 

 

CEVAPLAR : 1-a,    2-c,     3-d,      4-c,    5-b,    6-c,    7-a,   8-c,    9-b,   10-d,      11-D,    12-D,    13-Y,    14-Y,    15-Y,  16-Y,    17-D,    18-D,     19-D,       20-Y