RİYAZܒS-SALİHİN

[PEYGAMBERİMİZİN HAYAT ÖLÇÜLERİ]

 

1.        Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, Hz. Peygamberin, “Cehenneme kimin girmeyeceğini veya cehennemin kimi yakmayacağını size haber vereyim mi?...”. diyerek haber verdiği kişilerden biri değildir? (643)

a) Cana yakın olanlar                                         b) Herkesle iyi geçinenler

c) Sevimli olanlar                                d) Yumuşak başlı olup, insanlara kolaylık gösteren

 

 

2.        Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, hadiste ifade edilen “çoban”’lar dan biri değildir? (654)

a)        Hizmetkâr, efendisinin malının çobanıdır

b)        Devlet reisi dünya düzeninin çobanıdır

c)        Erkek, ailesinin çobanıdır

d)        Kadın, kocasının evinin çobanıdır

 

3.        Aşağıdakilerden hangisi “cennetlik” olan üç gruba dahil değildir?(663)

a)        Kendi hakkına razı olan kimse

b)        Yakınlarına ve müslümanlara karşı merhametli ve yufka yürekli olan kişi

c)        Ailesi kalabalık olduğu halde haram kazançtan sakınıp kimseden bir şey istemeyen kimse

d)        Âdil ve başarılı devlet başkanı

 

 

4.         “Allah Teâlâ her .............. iyi davranılmasını emretmiştir. Öyleyse ......... bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde, bu işi can yakmayacak şekilde yapın. Bir hayvanı boğazlayacağınız zaman, ona ............. vermeyecek .............. bir şekilde kesin. Bu işi yapacak olan kimse bıçağını iyice bilesin, hayvana ......... çektirmesin. ”(641)

I.             Eziyet

II.            Varlığa

III.               Güzel

IV.              Acı

V.                 Canlı

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) III,  II,  I,  V,  IV                   b) IV,  II,  III,  V,  I              c) IV,  II,  III,   I,  V               d) II,  V,  I,  III,  IV

 

 

5.        Allah’ın hakkında hayır dilediği ve hayır dilemediği devlet başkanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?(680)

a)        Devlet başkanına, unuttuğunu hatırlatan yardımcı verir

b)        Devlet başkanına, hatırladığını yapmaya yardım eden doğru sözlü bir yardımcı verir

c)        Devlet başkanına, yerini dolduracak yardımcı verir

d)        Devlet başkanına, hatırladığını yapmaya yardım etmeyen kötü bir yardımcı verir

 

6.        “Haya”ile ilgili hadislere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?(682,683,684)

a)        Haya, imandandır

b)        Haya ancak hayır kazandırır

c)        Çekingenlik imandandır

d)        Utanmak da imanın dallarından biridir

 

 

7.        Aşağıdakilerden hangisi, hadiste sayılan “münafık” özelliklerinden biri değildir? (690, 691)

a)        Konuşunca yalan söyler

b)        Başkasının malına göz diker

c)        Düşmanlıkta aşırı gider                                              

d)        Söz verince sözünde durmaz

 

 

 

 

 

8.        “Allah Teâlâ’nın gönderdiği her ....................... ve başa geçirdiği her ................... mutlaka iki yardımcısı olmuştur. Bunlardan biri ona doğru ............... yolu gösterir ve buna teşvik eder. Diğeri kötü yolu gösterir ve ona .................. eder. Günahtan uzak duran, Allah’ın ............... kimsedir.” (679)

I.                     Teşvik

II.                   Peygamberin

III.                 Koruduğu

IV.                 Halifenin

V.                   Doğru

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) I,  II,  IV,  V,  III                        b) IV,  II,  III,  I,  V                c) II,  IV,  V,  III,  I                d) II,  IV,  V,  I,  III   

 

 

9.        “Devlet başkanına itaat” konulu hadislere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. (664, 665,.....674)

a)        Bir günah işlemeyi emrettiği zaman kimse dinleyip itaat etmez

b)        Kişi gücü yettiği kadar, devlet başkanına itaat etmelidir

c)        Günah emredilmediği müddetçe, sevilen veya sevilmeyen tüm konularda devlet başkanına itaat gerekir

d)        Fitne çıkma ihtimali varsa, devlet başkanı günah bir şey de emretse, emri yerine getirilir

 

 

10.     “Kıyamet gününde Allah Teâlâ’ya göre en .......... insan, karısıyla ....................... paylaştıktan sonra onun sırrını .................. eden kimsedir.” (686)

Hadiste boş bırakılan yerlere uygun eşleşmeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)  iyi–sırrını–açıklayan                                                     b) kötü–sırrını–açıklayan                                                         c) fena–mahremiyetini–ifşa                                             d) fena–sırrını–ifşa

 

 

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) OLARAK İŞARETLEYİNİZ

 

( D / Y )   11.  Güreşte rakibini yenen kişiye yiğit denir. (648)

 

( D / Y )   12.  Yumuşak huyluluk ve ihtiyatkârlık Allah’ın sevdiği iki özelliktir. (633)

 

( D / Y )   13.  İmamlık yapanın namazı uzun kıldırması gerekir. (650)

 

( D / Y )   14.  Kolaylığın olduğu yerde güzellik, kolaylığın olmadığı yerde çirkinlik vardır. (636)

 

( D / Y )   15.  Güzel söz sadakadır. (702)   

 

( D / Y )   16.  Haya her zaman hayır kazandırmaz. (683)

 

( D / Y )   17.  Cemaatten ayrılarak ölen kimse, Câhiliye devrinde ölmüş gibi olur. (666)

 

( D / Y )   18.  Memuriyette isteklilik esastır. (678)

 

( D / Y )   19.  Yöneticilerin en kötüsü insafsız ve katı kalpli olanlardır. (658)

 

( D / Y )   20.   Kişi namazda iken Rabbi kıble ile kendisi arasındadır. (653)

 

 

 

NOT: Her soru 5 puandır.

 

 

 

 

CEVAPLAR : 1-c,    2-b,     3-a,      4-d,    5-c,    6-c,    7-b,   8-d,    9-d,   10-c,      11-Y,    12-D,    13-Y,    14-D,    15-D,  16-Y,    17-D,    18-Y,     19-D,       20-D