RİYAZܒS-SALİHİN

[PEYGAMBERİMİZİN HAYAT ÖLÇÜLERİ]

 

1.        “Kâmet getirildiği ................ namaza koşarak değil, ....................... bir şekilde ..................... geliniz. Yetişebildiğiniz kadarını ................... birlikte kılınız; yetişemediğiniz ................. da kendiniz tamamlayınız.” (705)

I.            İmamla

II.            Yürüyerek

III.               Ağırbaşlı

IV.              Zaman

V.                 Rekâtları

Hadiste boş bırakılan yerlerin, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen sıralama ile doldurulması doğrudur?

a) III,  II,  I,  V,  IV                   b) IV,  III,  II,  V,  I              c) IV,  III,  II,   I,  V               d) II,  V,  I,  III,  IV

 

2.        Aşağıdakilerden hangisi, “Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse”nin yapacakları arasında sayılmamıştır? (707)

a) Misafirine ikramda bulunsun                       b) Düşmanına bile iyilik etsin

c) Akrabasına iyilik etsin                                  d) Faydalı söz söylesin ya da sussun

 

3.        “Misafirin caizesi”nin ne anlama geldiğini soran sahabiye, Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisi ile tanımlama yapmıştır? (708)

a)        “Onu, beş gün ve beş gece ağırlamaktır.”

b)        “Onu, üç gün ve üç gece ağırlamaktır.”

c)        “Onu, iki gün ve iki gece ağırlamaktır.”

d)        “Onu, bir gün ve bir gece ağırlamaktır.”

 

4.        Aşağıdakilerden hangisi “istiharenin” yapılış amacıyla ilgili değildir? (719)

a)        Herhangi bir iş konusunda hayırlı olandan Allah’ın kulunu uzaklaştırması için,

b)        Herhangi bir iş konusunda hayırlı olanı Allah’ın bildirmesi için,

c)        Herhangi bir iş konusunda hayırlı olanı Allah’ın nasip etmesi ve sonucuna kalbi razı kılması için,

d)        Herhangi bir iş konusunda hayırlı olanı Allah’ın kolaylaştırması için.

 

5.        “Kişi evine girerken ve yemek yerken ................ çekerse, ................. adamlarına, “Burada ne geceleyebilir ne de yemek yiyebilirsiniz” der. Eğer o kimse .................. girerken besmele çekmezse, şeytan adamlarına, “................ geçirecek bir yer buldunuz” der. O şahıs yemek yerken besmele çekmezse, şeytan kendi adamlarına, “Hem ............. yer hem de yiyecek yemek buldunuz” der.” (731)

 

I.                     Barınacak

II.                   Eve

III.                 Besmele

IV.                 Geceyi

V.                   Şeytan

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) III,  V,  IV,  II,  I                        b) III,  V,  IV,  I,  II                c) II,  IV,  V,  III,  I                d) III,  V,  II,  IV,  I

 

6.        “..................  yemeğin ortasına iner. Bu sebeple .................ortasından değil, .................. itibaren yiyiniz.” (745)

Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)        Bereket- tabağın- kenarlarından                b)     Bereket-yemeğin-üstünden

c)     Rızık-tabağın-kenarlarından                       d)     Bereket-azığın-kenarlarından

 

7.        “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ........................... yemek yediğini, yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm.” diyen Kâ`b İbni Mâlik radıyallahu anh hadisindeki boşluk bırakılan kısım aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle doldurulmalıdır? (749)

a) iki parmağıyla                       b) üç parmağıyla               c) dört parmağıyla               d) sağ elinin beş parmağıyla

 

8.        “Herhangi birinizin ..................... yere düştüğü zaman, onu alıp ................ şeyi temizledikten sonra yesin. Lokmasını..................  bırakmasın. Parmaklarını yalamadıkça da elini ........... silmesin. Zira yemeğinin neresinde .................. bulunduğunu bilemez.” (752)

 

I.                     Şeytana

II.                   Bereket

III.                 Bulaşan

IV.                 Lokması

V.                   Beze

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) III,  II,  I,  V,  IV                   b) IV,  III,  II,  V,  I              c) IV,  III,  I,   V,  II               d) II,  V,  I,  III,  IV

 

 

9.        Aşağıdakilerden hangisi “daha önce yapılan günahları siler/yok eder” (712)

a)       Müslüman olmak

b)       Hicret etmek

c)       Haccetmek

d)       Malını Allah uğruna sarfetmek

 

10.     Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Hz. Peygamber’in “sağ”dan başlamaktan hoşlandığı işler en kapsayıcı şekilde ifade edilmiştir? (722)

a)        Elbiselerini giymeye

b)        Ayakkabılarını giymeye

c)        Abdest almaya

d)        Her işe

 

 

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) OLARAK İŞARETLEYİNİZ

 

( D / Y )   11.  Peygamberimiz küçük dili görünecek şekilde kahkahayla gülmezdi. (704)

 

( D / Y )   12.  Misafiri üç günden fazla ağırlamak hoş değildir. (708)

 

( D / Y )   13.  Gönülden inanarak “Lâ ilâhe illallah” diyen kimse, cennetle müjdelenmiştir. (711)

 

( D / Y )   14.  Cenaze yıkanırken, sol tarafından ve abdest organlarından yıkanmaya başlanır. (724)

 

( D / Y )   15.  Yemek sağ elle yenmelidir. (742)  

 

( D / Y )   16.  Yemeği birlikte yemek yemeği bereketlendirir. (744)

 

( D / Y )   17.  Bir yere dayanarak yemek yenmemelidir. (747)

 

( D / Y )   18.  Peygamberimiz içeceğini bir nefeste içerdi. (758-759)

 

( D / Y )   19.  Hz. Peygamber, su kırbası  veya tulumunun ağzından su içilmesini yasaklamıştır. (763-764)

 

( D / Y )   20.   Bereket yemeğin ortasına iner ve herhangi bir yerinde olabilir. (745, 751, 754)

 

 

 

 

 

 

CEVAPLAR : 1-c,    2-b,     3-d,      4-a,    5-d,    6-a,    7-b,   8-c,        9-d,    10-d,    11-D,   12-Y,   13-D,    14-Y,    15-D,  16-D,    17-D,    18-Y,     19-D,       20-D