RİYAZܒS-SALİHİN

[PEYGAMBERİMİZİN HAYAT ÖLÇÜLERİ]

 

1.        Peygamberimiz (sav) halis ipek, atlas kumaştan elbise giymeyi, altın ve gümüş kaplarla su içmeyi yasaklamıştır. Çünkü; (778)

a)        Bunlar dünyada ve ahirette kafirlerin giyecekleridir.

b)        Bunlar dünyada Müslümanların ahirette kafirlerin giyecekleridir.

c)        Bunlar dünyada ve ahirette Müslümanların giyecekleridir.

d)        Bunlar dünyada kafirlerin ahirette ise müminlerin giyecekleridir. 

 

2.        Aşağıdakilerden hangisi, “beyaz renk elbiseler giyiniz” tavsiyesini belirten hadisin devamında, gerekçe olarak sunulmuştur? (781)

a) Ölüler beyaz kefene sarıldığı için b) Hoş ve temiz göründüğü için

c) Çöl sıcağından koruduğu için                      d) Mevsime uygun olduğu için

 

3.        Allah’ın kıyamet günü yüzüne bakmayacağı, konuşmayacağı ve temize çıkarmayacağı kişiler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmemiştir? (795)

a)        Ölülere selam vermeyenler

b)        Ticaret malını yalan yere yeminle satmaya çalışanlar

c)        Elbisesini yerde sürüyenler

d)        Yaptığı iyiliği başa kakanlar

 

4.        “Bir kimse, gücü yettiği halde ....................... davranarak ..........  elbise giymeyi terkederse, Allah kıyamet gününde o .............. yaratıklarının en başında ................... çağırır ve onu ................. ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini giymede serbest bırakır.” (803)

I.                     Huzuruna

II.                   İnsanı

III.                 Mütevazî

IV.                 Lüks

V.                   İman

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) II,  IV,  V,  I,  III                        b) III,  IV,  II,  I,  V                c) IV,  II,  I,  III,  V                d) IV,  III,  V,  II,  I

 

5.        “Hiçbir .................  küçük görme; kardeşinle güler yüzlü bir ................. konuş; çünkü bu da bir iyiliktir. Elbisenin eteklerini dizinin aşağı tarafına kadar kaldır. Eğer bundan hoşlanmazsan topuklarına kadar indir. Fakat ..............  yerde sürünecek kadar uzatma, çünkü bu kibirden ve kendini beğenmekten ileri gelir; Allah kibirlenip kendini beğenenleri sevmez. Eğer bir kimse sana .............. veya sende bulunduğunu bildiği bir şey sebebiyle seni ayıplarsa, sen o kişi hakkında bildiğin şeyler sebebiyle onu ayıplama. Onun bu davranışının ............ kendine aittir.” (797)

I.                     Elbiseni

II.                   Vaziyette

III.                 Söver

IV.                 İyiliği

V.                   Vebâli

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) IV,  II,  V,  I,  III                        b) III,  V,  IV,  I,  II                c) IV,  II,  I,  III,  V                d) IV,  III,  V,  II,  I

 

6.        “Bir müslümanın ................... giyinmesi, elbisesinin eteklerinin, ................... örtecek şekilde olmasıyladır. Elbisesini ..................... kadar uzatmasında bir günah yoktur. Topuklardan aşağıda olan kısım ise ateştedir. Allah, büyüklük taslayarak elbisesinin eteğini yerde sürüyen kimsenin yüzüne bakmaz (800)

Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)        güzelce-dizlerini-yerlere                                             b)     düzgünce-ayaklarını-topuklarına

c)     güzelce-baldırlarını-topuklarına                 d)     düzgünce-baldırlarını-yerlere

 

7.        “Allahım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım.” Peygamberimiz’in bu duayı yaptığı zaman aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. (815)

a)        Savaştan önce                              c) İstihare namazından sonra

b)        Hac esnasında                              d) Uyumadan önce

 

8.        Bir kişinin yatağa gideceği zaman yapması gerekenlerin sayıldığı hadiste, aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? (816)

a)        Namaz abdesti gibi abdest alır

b)        İki rekat namaz kılar

c)        Sağ yanağı üzerine yatar

d)        Hadisde belirtildiği gibi dua eder

 

9.        “Allahım! Hamd sana mahsustur. Onu bana sen giydirdin. Senden onu hayırlı kılmanı ve yapılışına uygun kullanmanın hayrını nasip etmeni dilerim. Şerrinden ve yaratılış gayesi dışında kullanılmasının şerrinden de sana sığınırım.”  Peygamberimiz bu duayı aşağıdakilerden hangisini giydiğinde yapardı? (814)

a)       Yeni sarık giydiğinde,

b)       Yeni elbise giydiğinde,

c)       Yeni gömlek veya rida giydiğinde

d)    Hepsi

 

10.     “Allahım! Kendimi sana teslim ettim. .............. sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı isteyerek, azabından korkarak ............. sana dayadım, sana sığındım. ............... karşı yine senden başka..............  yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin ......................  inandım.” (815)

I.                     Sırtımı

II.                   Yüzümü

III.                 Sana

IV.                 Peygambere

V.                   Sığınak

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) II,  IV,  V,  I,  III                        b) III,  IV,  II,  I,  V                c) IV,  II,  I,  III,  V                d) II,  I,  III,  V,  IV

 

 

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) OLARAK İŞARETLEYİNİZ

 

( D / Y )   11.  Peygamberimiz kabın içine solumayı ve üflemeyi yasakladı. (767)

 

( D / Y )   12.  Altın veya gümüş kaplardan sadece su içilebilir. (779)

 

( D / Y )   13.  Mekke’nin fethinde, Peygamberimiz Mekke’ye siyah renk sarıkla girmiştir. (785)

 

( D / Y )   14.  Es-selamü aleyke ölülere verilen selamdır. (797)

 

( D / Y )   15.  Dünyada ipek giyen ahirette giyemez. (807)  

 

( D / Y )   16.  Dünyada altın ve ipek kullanmak müslüman kadınlara yasaklanmıştır. (809)

 

( D / Y )   17.  Uyuz olduysan ipek giyebilirsin. (811)

 

( D / Y )   18.  Yırtıcı  hayvan derilerinin kullanılmasına izin verilmiştir. (813)

 

( D / Y )   19.  Yüzükoyun yatmak Allah’ın kızgınlığına sebep olan bir yatış tarzıdır. (819)

 

( D / Y )   20.   Bir mecliste oturup veya yatağa yatıp da Allah’ın adını anmayan günah işlemiş olur.(820)

 

 

 

 

 

 

CEVAPLAR : 1-d,    2-b,     3-a,      4-b,    5-c,    6-c,    7-d,   8-b,        9-d,    10-d,    11-D,   12-Y,   13-D,    14-Y,    15-D,  16--Y,    17-D,    18-Y,     19-D,       20-D