RİYAZܒS-SALİHİN

[PEYGAMBERİMİZİN HAYAT ÖLÇÜLERİ]

 

1.        Aşağıdakilerden hangisi müslümanın müslüman üzerindeki beş hakkından biri değildir? (896)

                a) Selam almak                                                     b) Davete icabet etmek

 c) Akrabayı ziyaret etmek                                  d) Hasta ziyaret etmek

 

2.        Aşağıdakilerden hangisi, hadiste geçen “hurfe” kelimesini tanımlamaktadır? (900)

a)        Cennet elbisesi                                            b) Cennet azığı

c)       Cennet yemişi                                               d) Cennet ağacı

 

3.        Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (sav)’in “Bu duaları bir kimse hastalığında söyler de sonra ölürse, cehennem ateşi ona dokunmaz” dediği dualardan değildir? (911)

a)        Allah’ın her şeye gücü yeter, O Müheymin’dir

b)        Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah büyüktür

c)        Allah’tan başka ilah yoktur. Mülk de O’nun, hamd de O’nundur

d)        Allah’tan başka ilah yoktur, O tektir, ortağı yoktur

 

4.        “Bütün insanların ................. olan Allahım! Bunun ................ giderip, şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senin şifandan başka ............ yoktur. Buna, hiçbir.................  izi bırakmayacak şekilde şifa ........ et!.” (904)

I.                     Şifa

II.                   Istırabını

III.                 Hastalık

IV.                 Rabbı

V.                   İhsan 

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) II,  IV,  V,  I,  III                        b) IV,  I,  V,  II,  III                c) IV,  II,  I,  III,  V                d) IV,  III,  V,  II,  I

 

5.        “Herhangi bir kul .................  düşer de “Biz Allah’dan geldik, Allah’a döneceğiz. Allahım, ................ gelen ....................... ecrini ver ve bana bundan daha hayırlısını lutfet” diye ....................... , Allah Teâlâ onu uğradığı sıkıntıdan dolayı mükâfatlandırır ve ona kaybettiğinden daha ......................... verir.” (923)

I.                     Musibetin

II.                   Dua ederse

III.                 Başıma

IV.                 Sıkıntıya

V.                   Hayırlısını

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) IV,  II,  V,  I,  III                        b) IV,  III,  I,  II ,  V,              c) IV,  II,  I,  III,  V                d) II,  IV,   V,  III, I

 

6.        “Bir müslüman, hasta olan bir müslüman kardeşini sabahleyin .................. giderse, yetmiş bin melek akşama kadar ona rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse, yetmiş bin melek onun için sabaha kadar ................ eder. Ve o kişi için cennette toplanmış  ..................... de vardır.” (901)

 

Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)        görmeye- rahmet- huriler                                            b)     ziyarete - istiğfar- meyveler

c)     ziyarete –rahmet-meyveler                                         d)     görmeye – istiğfar - meyveler

 

 

7.        Aşağıdakilerden hangisi ölünün arkasından söylenecek sözlerden değildir? (921)

a)        Ey âlemlerin Rabbı! Ahiretini ve dünyasını aydınlat

b)        Ey âlemlerin Rabbı! Geride bıraktıkları için de sen ona vekil ol

c)        Ey âlemlerin Rabbı! Bizi de onu da bağışla

d)        Ey âlemlerin Rabbı! Kabrini genişlet ve nurla doldur

 

 

 

 

8.        Bir kişinin ölümüyle amellerinin sevabı kesilir. Ancak üç amelinin sevabı devam eder. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir? (951)

a)        Sadaka-i cariye

b)        Kendisinden istifade edilen ilim

c)        Ölünün arkasından dua eden hayırlı evlat

d)        Ölünün dünyada bıraktığı hayırlı malı

 

9.        “Allahım! Bu ............... Rabbi sensin, onu sen yarattın, İslâm’a sen hidâyet ettin. Şimdi onun ruhunu da sen aldın. Onun gizlisini–açığını en iyi sen bilirsin. Biz senin ................, ona şefaatçi olarak geldik, onu..............” (940)

Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)        cenazenin - huzuruna - bağışla                                 b)     mevtanın - katına- affet

c)     cenazenin– katına- affet                                             d)     mevtanın – huzuruna – bağışla

 

10.     “Ölü tabuta konup da ........................ onu omuzlarına aldıkları zaman, eğer o iyi bir kişi ise; “beni bir an önce .................. ulaştırınız!” der; eğer iyi biri değilse, “eyvah, beni bu tabut ile nereye götürüyorsunuz?” diye ...................... eder. Ölünün bu seslenişini insanlardan başka her ................. işitir. Şayet insan bu ..................... işitecek olsaydı, düşüp bayılırdı.” (835)

I.                     Yaratık

II.                   Feryat

III.                 Erkekler

IV.                 Yerime

V.                   Sözleri

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) III,  II,  IV,  I,  V                        b) III,  IV,  II,  V,  I,               c) III,  IV,  II,  I,    V              d) III,  II,  I,  V,  IV

 

 

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) OLARAK İŞARETLEYİNİZ

 

( D / Y )   11.  Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. (895)

 

( D / Y )   12.  Ruh çıkınca, gözler takip eder. (921)

 

( D / Y )   13Ölmek üzere olanlara Lâ ilâhe illallah demeleri telkin edilir. (920)

 

( D / Y )   14.  Kişiye gözyaşı ve kalbin elemi sebebiyle azap olunur. (927)

 

( D / Y )   15.  Allah, acımasını bilen kullarına merhamet etmez. (928)  

 

( D / Y )   16.  Hastalık günahlara keffaret olur. (909)

 

( D / Y )   17.  Bir kişi ölü yıkadığı zaman, onda gördüğü hoş olmayan şeyleri ders olması için anlatabilir. (930)

 

( D / Y )   18.  İnsan öldükten sonra arkasında hayırlı evlat bırakırsa sevap kazanmaya ahirette de devam eder. (951)

 

( D / Y )   19.  Müminin ruhu, ödeninceye kadar borcuna bağlı kalır. (945)

 

( D / Y )   20.   İnsanların cennete mi yoksa cehenneme mi gidecekleri, kabir hesabından sonra belli olur. (947)

 

 

 

 

 

CEVAPLAR : 1-c,    2-c,     3-a      4-c,    5-b,    6-b,    7-a,   8-d,        9-a,    10-c,    11-D,   12-D,   13-D,    14-Y,    15-Y,  16--D,    17-Y,    18-D,     19-D,       20-Y