RİYAZܒS-SALİHİN

[PEYGAMBERİMİZİN HAYAT ÖLÇÜLERİ]

 

1.        Aşağıdakilerden hangisi “yola çıkmadan önce” yapılan duada geçmemektedir? (974)

a)        Ey Allahım! Bize bu yolculuktan daha hayırlı yolculuklar yapmayı nasip et.

b)        Ey Allahım! Bu yolculuğumuzu kolay kıl ve uzağını yakın et.

c)        Ey Allahım! Seferde yardımcı, geride çoluk çocuğu koruyucu sensin.

d)        Ey Allahım! Yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve dönüşte malımızda, çoluk çocuğumuzda kötü haller görmekten sana sığınırım.

 

2.        Aşağıdakilerden hangisinde, “Allahuekber” ve “sübhanellah”  ifadelerinin yolculukta kullanıldığı yerler doğru olarak verilmektedir? (977-981)

a)        Hac ve umreden dönüşte

b)        Sefere giderken ve seferden dönerken

c)        Tepeye çıkınca ve düze inince

d)        Yolculuğa çıkarken ve yolculuktan dönerken

 

3.        Aşağıdakilerden hangisi “kabul olduğunda şüphe olmayan” dualardan biri değildir? (982)

a)        Babanın çocuğuna duası                           b) Mazlumun duası

c)     Alimin duası                                                 d) Misafirin duası

 

4.        Aşağıdakilerden hangisi “seb’u’l-mesânî” olarak isimlendirilen Kur’an-ı Kerim sûresidir? (1011)

a)        Bakara suresi,                                               b) Kur’an’ın son yedi suresi

c)     Ayet el-Kürsî                                                d) Fatiha suresi

 

5.        Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde; “Kur’an’ın üçte birine denk olan sure”, “Şeytan’ın evden kaçmasını sağlayan sûre”, “yatarken okunduğunda, okuyanı şeytandan koruyan” ve “on ayeti (başından veya sonundan) ezberlendiğinde Deccal’den korunmayı sağlayan sure" aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak  verilmiştir? (1012-1023)

a)        Amme cüzündeki sûreler,  Nebe Sûresi, Mülk Sûresi, Yâsîn Sûresi

b)        Bakara Sûresinin son iki ayeti, Saff Sûresi, Kâf Sûresi, Duhâ Sûresi

c)        Yûnus Sûresi, Hûd Sûresi, Nisâ Sûresi, Bakara’nın son iki ayeti

d)        İhlas suresi, Bakara Sûresi, Ayet-el Kürsî, Kehf suresi

 

6.        “Yolculuğun güçlüklerinden, üzücü ............................. karşılaşmaktan, .................... kötü olmaktan, ........................ bedduasından ve ...................., mal ve çoluk ............... kötü hallerde bulmaktan Allah’a sığınırız.” (975)

I.                     Çocuğu

II.                   Mazlumun

III.                 Manzaralarla

IV.                 Dönüşte

V.                   İyiyken

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) III,  II,  IV,  I,  V                        b) III,  IV,  II,  V,  I,               c) III,  V,  II,  IV,   I,              d) III,  II,  I,  V,  IV

 

7.        “Bir ...................... Allah’ın evlerinden bir evde toplanır, Allah’ın ............... okur ve aralarında müzakere ederlerse, üzerlerine ................. iner, onları .................... kaplar ve melekler etraflarını kuşatır. Allah Teâlâ da o kimseleri kendi ................... bulunanların arasında anar.” (1025)

I.                     Kitabını

II.                   Rahmet

III.                 Sekîne

IV.                 Cemaat

V.                   Nezdinde

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) IV,  I,  III,  II,  V                        b) IV,  III,  I,  II ,  V               c) IV,  II,  I,  III,  V                d) II,  IV,   V,  III, I

 

 

 

8.        “Müslüman –veya mü’min– bir kul ................. alır ve yüzünü yıkarsa, ....................... ile bakarak işlediği her günah abdest suyu –veya suyun son damlası– ile yüzünden çıkar. İki elini yıkadığında, elleriyle tutarak işlediği her günah abdest suyu –veya suyun son damlası– ile ...................... çıkar. Ayaklarını yıkadığı zaman, ayaklarıyla yürüyerek işlediği her günah .................... –veya suyun son damlası– ile ayaklarından çıkar. Neticede o ................  kul günahlardan temizlenmiş olur..” (1030)

I.                     Abdest suyu

II.                   Abdest

III.                 Ellerinden

IV.                 Gözleri

V.                  Mü’min

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) II,  III,  IV,  I,  V                        b) II,  IV,  III,  V,  I,               c) III,  IV,  II,  I,    V              d) II,  IV,  III,  I,   V

 

9.         “İnsanlar ezan okumanın ve ................ birinci safta bulunmanın ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, sonra bunları yapabilmek için kur’a çekmek zorunda kalsalardı kur’a çekerlerdi. Şayet camide cemaate erken yetişmenin ne kadar ................. olduğunu bilselerdi, birbirleriyle yarışa girerlerdi. Eğer yatsı namazı ile sabah namazındaki fazileti bilselerdi, ...............ve sürünerek de olsa bu iki namaza gelirlerdi. (1035)

Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)       namazda - faziletli - koşarak                                   b)     namazda - faziletli- emekleyerek

c)     cemaatte–önemli-emekleyerek                                d)     duada – önemli – koşarak

 

10.      “Şüphesiz ki benim................., kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri ..................., elleri ve ayakları parlak olarak çağırılacaktır. Yüzünün ..................artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın.”

Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)        ashabım - nurlu - ziyasını                                         b)     ashabım - aydınlık- nûrunu

c)     ümmetim – nurlu - nûrunu                                        d)     ümmetim – nurlu – abdestini

 

 

 

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) OLARAK İŞARETLEYİNİZ

 

( D / Y )   11.  Hz. Peygamber perşembe günü yolculuğa çıkmayı severdi. (958)

 

( D / Y )   12.  Seyahate çıkarken gündüz yolculuğu tercih edilmelidir. (966)

 

( D / Y )   13Yolculuk bir çeşit azaptır. (986)

 

( D / Y )   14.  Seyahatten dönüldüğünde geceleyin ansızın eve girmek yasaktır.  (987)

 

( D / Y )   15.  Temizlik imanın ta kendisidir. (1033)

 

( D / Y )   16.  Fatiha suresi seb’ul–mesânîdir. (1011)

 

( D / Y )   17.  Kur’an kendisini okuyanlara kıyamette şefaatçi olacaktır.(993)

 

( D / Y )   18.  Hadis, kavimleri yükseltir. (998)

 

( D / Y )   19.  Kur’an-ı kekeleyerek, zorlanarak okuyan daha çok sevap kazanır. (996)

 

( D / Y )   20.   Evinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimsenin evi haraptır. (1002)

 

 

 

 

 

CEVAPLAR : 1-a,    2-c,     3-c      4-d,    5-d,    6-c,    7-a,   8-d,        9-b,    10-c,    11-D,   12-Y,   13-D,    14-D,    15-Y,  16--D,    17-D,    18-Y,     19-D,       20-Y