RİYAZܒS-SALİHİN

[PEYGAMBERİMİZİN HAYAT ÖLÇÜLERİ]

 

1.        Aşağıdakilerden hangisi müminlerin “Allah’ın himayesinde olmalarını sağlayan”namazdır? (1051)

a)    İkindi namazı,                                  b) Sabah namazı,

c)  Cuma namazı,                                   d) Öğle namazı

 

2.        Aşağıdakilerden hangisinde, müminlerin bağlanması istenilen “ribatı” yanlış olarak verilmiştir? (1061)

a)        Güçlükler de olsa abdesti güzelce almak

b)        Mescitlere doğru çok adım atmak

c)        Namazı kıldıktan sonra diğerini beklemek

d)        Namazdan sonra mescidi terk etmemek

 

3.        Aşağıdakilerden hangisi  İslam’ın üzerine bina edildiği “beş temel”den biri değildir? (1077)

a)        Namazı dosdoğru kılmak

b)        Ramazan orucunu tutmak

c)        Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun Resulü olduğuna şahitlik etmek

d)        Yalan söylememek

 

4.        Aşağıdakilerden hangisinde, insanlar arasında bulunduktan sonra bir araya gelen “meleklerin buluşma zamanı” doğru olarak verilmiştir? (1053)

a)    Öğle  namazı                                    b)  İkindi namazı

c)  Akşam namazı                                d)  Yatsı namazı

 

5.        Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde; “Allah’ın mescitlerini onaracakların özelliklerinden biri” yanlış olarak verilmiştir? (1062)

a)        Allah’a ve âhiret gününe inananlar,

b)        Namazı kılanlar,

c)        Ramazan orucunu tutanlar,

d)        Allah’tan başka kimseden korkmayanlar

 

6.        “Ezanı işittiğiniz zaman ..................... söylediklerinin aynısını siz de söyleyin. Sonra bana ................ getirin. Çünkü bir kimse bana bir defa salâvat getirirse, Allah buna karşılık ona on defa salât eder. Daha sonra benim için Allah’tan .................  isteyin. Çünkü vesîle, cennette Allah’ın kullarından bir tek kuluna lâyık olan bir..................... O kulun ben olacağımı umuyorum. Benim için vesîleyi isteyen kimseye ................ vâcip olur.” (1039)

I.                     Makamdır

II.                   Salâvat

III.                 Müezzinin

IV.                 Vesîleyi

V.                   Şefaatim

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) III,  II,  IV,  I,  V                        b) III,  IV,  II,  V,  I,               c) III,  V,  II,  IV,   I,              d) III,  II,  I,  V,  IV

 

7.        “Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın ......................, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan yirmi beş kat daha fazladır. O kimse abdestini .................. alıp, sonra sadece namaz kılmak maksadıyla mescide giderse attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir, bir ................. da silinir. Namazını kıldıktan sonra abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde kaldığı ...................., melekler ona: Allahım! Ona rahmetinle muamele et, ona ...................! diyerek dua etmeye devam ederler. O kimse namazı beklediği sürece namazda imiş gibidir.” (1067)

I.                     Güzelce

II.                   Hatası

III.                 Müddetçe

IV.                 Sevabı

V.                   Acı

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) IV,  I,  III,  II,  V                        b) IV,  III,  I,  II ,  V               c) IV,  I,  II,   III,  V               d) II,  IV,   V,  III, I

 

 

 

8.        “Canımı gücü ve kudretiyle elinde tutan Allah’a yemin ederek söylüyorum, içimden öyle geçiyor ki, ................... toplamayı emredeyim, odun yığılsın. Sonra .................... emredeyim, ezan okunsun. Daha sonra bir .................... cemaate imam olmasını emredeyim. En sonunda ..................... gelmeyen adamlara gidip onlar içindeyken ......................... yakayım. (1070)

I.                     Cemaate

II.                   Odun

III.                 Adama

IV.                 Namazı

V.                  Evlerini

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) II,  III,  IV,  I,  V                        b) II,  IV,  III,  V,  I,               c) III,  IV,  II,  I,    V              d) II,  IV,  III,  I,   V

 

9.         “................................. sabah ve yatsı namazından daha ağır gelen hiçbir...................... yoktur. İnsanlar bu iki namazda ne kadar çok ecir ve sevap olduğunu bilselerdi, ...................... de olsa cemaate gelirlerdi.(1075)

Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)        İnsanlara - ibadet -sürünerek                                    b)     İnsanlara -namaz - emekleyerek

c)     Münafıklara– namaz -emekleyerek                            d)     Münafıklara –ibadet – koşarak

 

10.      “Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ................... onun namazıdır. Eğer namazı düzgün olursa, işi iyi gider ve kazançlı çıkar. Namazı düzgün olmazsa, kaybeder ve zararlı çıkar. Şayet farzlarından bir şey ................. çıkarsa, Azîz ve Celîl olan Rabb’i: Kulumun nâfile namazları var mı, bakınız? der. Farzların eksiği nafilelerle tamamlanır. Sonra diğer amellerinden de bu ......................... hesaba çekilir”. (1083)

Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)        ibadeti -eksik –tarzda                                                  b)     ameli - noksan - şekilde

c)     ameli –fazla- şekilde                                                    d)     ibadeti –eksik –tarzda

 

 

 

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) OLARAK İŞARETLEYİNİZ

 

( D / Y )   11.  Ezan ile kamet arasında yapılan dua kabul edilmez. (1043)

 

( D / Y )   12.  Güneş doğmadan ve batmadan önce namaz kılan  kimse cehenneme girecektir.. (1050)

 

( D / Y )   13.  Sabah namazını cemaatle kılan kimse bütün gece namaz kılmış gibidir. (1073)

 

( D / Y )   14.  Safların düz olması, namazın mükemmel olmasını sağlayan hususlardan biridir.  (1089)

 

( D / Y )   15.  Peygamberimiz sabah namazının sünnetinde genellikle Kâfirûn ve İhlâs sûrelerini okurdu. (1111)

 

( D / Y )   16.  Namazdan en çok sevap kazanacak insanlar, en yakın mesafelerden camiye gelenlerdir. (1059)

 

( D / Y )   17.  Ezan okunduğunda kişi görme özürlü bile olsa davete icabeti gerekir.(1068-1069)

 

( D / Y )   18.  Mü’min ile kafir arasındaki ayırt edici unsur namazdır. (1080-1081)

 

( D / Y )   19.  Erkeklerin ve kadınların namazda en çok sevap kazanacakları yerler ön saflardır. (1086)

 

( D / Y )   20.   Sabah namazının iki rek’at sünneti dünyadan ve içindekilerden daha hayırlıdır. (1104)

 

 

 

CEVAPLAR : 1-b,    2-d,     3-d      4-b,    5-c,    6-a,    7-c,   8-d,    9 -c ,    10- b,    11-Y,   12-Y,   13-D,    14-D,    15-D,  16--Y,    17-D,    18-D,     19-Y,       20-D