RİYAZܒS-SALİHİN

[PEYGAMBERİMİZİN HAYAT ÖLÇÜLERİ]

 

1.       Aşağıdakilerden hangisi “gök kapılarının” açıldığı zamandır? (1119)

a)    İkindi namazı                                   b) Sabah namazı

c)  Cuma namazı                                    d) Öğle namazı

 

2.        Aşağıdakilerden hangisi nafile namazların evde kılınmasını tavsiye sebebi değildir? (1130-32)

a)        Farzlar dışındaki namazların en makbûlü evde kılınan olduğu için,

b)        Evlerin kabirlere dönüşmemesi için,

c)        Aile fertlerinin namaz kılmasını öğrenmesi için,

d)        Kılınan  namaz sebebiyle Allah evde hayır yaratır.

 

3.        Vitir namazıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden  hangisi yanlıştır? (1134-1140)

a)        Seher vakti girmeden kılınmalı,

b)        Sabah namazı vakti girmeden kılınmalı,

c)        Gece kılınan namazların sonuncusu olmalı,

d)        Kur’an ehli tarafından kılınmalı.

 

4.        Sadaka ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış olarak verilmiştir? (1142)

a)    Her tesbih sadakadır,

b)    Her tehlil sadakadır,

c)    Kötülükten sakındırmak sadakadır,

d)    İyilikten sakınmak sadakadır.

 

5.        Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde; “Cuma günü” ile ilgili yanlış bilgi  verilmiştir? (1149)

a)        Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür,

b)        Hz. Adem cuma günü cennetten kovulmuştur,

c)        Hz. Adem cuma günü cennete konulmuştur,

d)        Hz. Adem cuma günü ölmüştür.

 

6.        “........................... sonuna doğru namaza kalkamayacağından endişe eden kimse, ................... namazını gecenin baş tarafında kılsın. Gecenin sonunda kalkacağına ....................... kimse de, vitir namazını gecenin sonunda kılsın. Çünkü gecenin sonunda kılınan namazda ................... de bulunduğundan vitri bu ................ kılmak daha sevaptır.” (1140)

I.                     Vitir

II.                   Gecenin

III.                 Saatte

IV.                 Melekler

V.                   Güvenen

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) II,  I,  V,  IV,   III                       b) II, III,  IV, V,  I,                 c) III,  V,  II,  IV,   I,              d) III,  II,  IV,  I,  V

 

7.        “Bir kimse ................... günü boy abdesti alarak elinden geldiğince temizlenir, saçını sakalını yağlayıp tarar veya evindeki güzel kokudan süründükten sonra ................... gider, fakat orada yan yana oturan iki kimsenin arasını açmaz, sonra Allah Teâlâ’nın kendisine ............... ettiği kadar namaz kılar, daha sonra .............. çıkarmadan imamı dinlerse, o cumadan öteki cumaya kadar olan ...........................  bağışlanır. ” (1156)

I.                     Cuma

II.                   Sesini

III.                 Takdir

IV.                 Câmiye

V.                   Günahları

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) IV,  I,  III,  II,  V                        b) I,   IV,  III,  II ,  V                    c) IV,  I,  II,   III,  V         d) II,  IV,   V,  III, I

 

 

 

8.        “Biriniz uyuduğu zaman şeytan onun ense köküne üç ................. atar. Her bir düğümü attığı yere, “Gecen uzun olsun, yat, uyu!” diye eliyle vurur. Şayet o kimse uyanarak ................  anarsa, düğümlerden biri çözülür. ................ alırsa, bir düğüm daha çözülür. Bir de namaz kılarsa, şeytanın attığı bütün düğümler çözülür ve böylece neşeli ve huzurlu bir şekilde ..................... Allah’ı anmaz, abdest alıp namaz kılmazsa .................. ve tembel bir halde sabahlar. (1168)

I.                     Uyuşuk

II.                   Allah’ı

III.                 Düğüm

IV.                 Abdest

V.                  Sabahlar

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) II,  III,  IV,  I,  V                        b) III,  II,  IV,  V,  I,               c) III,  IV,  II,  I,    V              d) II,  IV,  III,  I,   V

 

9.         “Ey insanlar! Birbirinize ......................... veriniz, yemek yediriniz, insanlar uyurken .................... namaz kılınız. Böyle yaparsanız ...................... cennete girersiniz.”(1169)

Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)        Selâm - seherde -esenlikle                                        b)     Sadaka - geceleyin - esenlikle

c)    Selâm – geceleyin - selâmetle                                  d)     Sadaka–seherde – esenlikle

 

10.      “Allah Teâlâ’nın en çok beğendiği namaz .............. aleyhisselâm’ın namazı, Allah Teâlâ’nın en çok beğendiği oruç da Dâvûd aleyhisselâm’ın orucudur. Dâvûd gecenin ilk yarısında uyur, ............ birinde namaz kılardı. Gecenin altıda birinde yine uyurdu. Bir gün ............. tutar, bir gün tutmazdı.” (1180)

Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)        İbrahim -üçte –oruç                                                   b)     Dâvûd–altıda- oruç

c)     Dâvûd - üçte - oruç                                                     d)     İbrahim –altıda –oruç

 

 

 

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) OLARAK İŞARETLEYİNİZ

 

( D / Y )   11.  Peygamber (sav)’imiz sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra sağ tarafına uzanarak yatardı. (1112)

 

( D / Y )   12.  Akşam namazının farzından önce nafile namaz kılmak yasaklanmıştır. (1124-27)

 

( D / Y )   13.  Allah tektir, tek olanı sever. (1134)

 

( D / Y )   14.  Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. (1154)

 

( D / Y )   15.  Farz namazdan sonra en faziletli namaz evvâbîn namazıdır. (1170)

 

( D / Y )   16.  Salât ü selâmlar Cuma günleri peygamberimize sunulur. (1160)

 

( D / Y )   17.  Her gecede, Müslüman’ın dünya veya ahirete dair hayırlı dileğinin kabul edildiği bir zaman vardır.(1181)

 

( D / Y )   18.  Sevabını Allah’tan bekleyerek Terâvîh namazını kılanın geçmiş günahları bağışlanır. (1190)

 

( D / Y )   19.  Kadir gecesinin Ramazan’ın 27. gecesi olduğu kesindir. (1193-95)

 

( D / Y )   20.   Gece namazını uyuklayarak kılan kendine beddua ediyor demektir. (1188)

 

 

 

 

 

CEVAPLAR : 1-d,    2-c,     3-a,      4-d,    5-d,    6-a,    7-b,   8-b,    9 -c ,    10- c,    11-D,   12-Y,   13-D,    14-D,    15-Y,  16-D,    17-D,    18-D,     19-Y,       20-Y