RİYÂZܒS-SÂLİHÎN

     [PEYGAMBERİMİZ’DEN HAYAT ÖLÇÜLERİ]   -II-    (26-79. HADİSLER)

 

1.        Namazın nur; sadakanın burhan, Kur’an’ın delil olduğu belirtiliyor. Aynı şekilde, sabır hangi kavramla tanımlanmaktadır? 

 a) Rahmet                   b) Hidâyet                    c) Ziyâ                         d) Fazîlet         

 

 

2.        Mü’minler için rahmet olan tâun hastalığına yakalanan bir mü’min, Allah’ın takdirine isyan etmeyip sabrederse kendisine ne tür bir sevap verilir?

a) Cennet sevabı         b) Şehit sevabı              c) Sadaka sevabı          d) Oruç sevabı 

 

 

3.        İki gözünün kör olmasıyla imtihan edilen kul, sabrederse gözlerine karşılık ne verilecektir?

a) Kalp gözlerinin açılması                               b) Cennet

c) Âhirette daha hayırlı iki göz                         d) Rızık genişliği

 

 

4.        Başına bir musîbet geldi diye hiçbir mü’minin temenni etmemesi gereken şey nedir?

a) Ölüm                      b) İsyan                       c) Âfiyet                      d) Sıkıntı

 

 

5.        Gerçek babayiğidin, güreşte rakîbini yenen olmadığı belirtilir. Gerçek babayiğit kimdir?

a) Sıkıntı zamanında sabreden                          b) Yakını öldüğünde isyan etmeyen

c) Zengin olunca infak eden                             d) Öfkelendiği zaman nefsine hâkim olan

 

 

6.         Karşısındaki bir mü’mine sövecek kadar öfkeli, kızgınlıktan yüzünün rengi kızıllaşan biri, hangi sözü söyleyince bu kızgınlık hali geçer?

a) Estağfirullah el-Azîm                                   b) Sübhânallahi ve bi-hamdihî

c) Eûzü billâhi mine’ş-şeytânirracîm                 d) Bismillâhirrahmânirrahîm

 

 

7.        Cennet, hangi şeyin gölgesi altındadır?

a) Sabrın                     b) Annelerin                 c) Kur’an’ın                 d) Kılıçların

 

 

8.        Yatağında ölse bile, Allah’ın şehidler mertebesine ulaştıracağı kişi kimdir?

a) Bütün kalbiyle şehid olmayı isteyen kişi         b) Allah için savaşa katıldığı halde sağ dönen kişi

c) Başına musîbet geldiğinde sabreden kişi        d) Mücâhidlerin ihtiyaçlarını karşılayan kişi

 

 

9.        Hz. Ömer’in rivâyet ettiği hadiste; İslâm, iman, ihsan ve kıyâmetle ilgili sorular soran kimdir?

a) Hz. Ebûbekir           b) Cebrâil                     c) Hızır                        d) Bir A’râbî

 

 

10.    Kendisini (doğrudan) ilgilendirmeyen şeyi terketmesi, kişinin hangi halinden kaynaklanır?

a) İyi terbiyesinden                                         b) İlminin genişliğinden

c) İyi müslümanlığından                                   d) Sabreden kul olmasından

 

 

11.  Hz. İbrâhim’in  ateşe atıldığı zaman son sözü neydi?

             a) Allah bize yeter, o ne güzel vekildir               b) Gerçek güç ve kuvvet, ancak Allah’ındır

             c) Allah en büyüktür                                        d) Allah’a tevekkül ettik

 

 

12.   Akıllı kişi, iki özelliğiyle tanıtılmıştır. Bunlardan biri, “nefsine hâkim olan”dır. İkincisi nedir?

a) Musîbetlere sabreden                                  b) Nimetlere karşı şükreden

c) Allah’a bol duâ eden                                   d) Ölüm sonrası için çalışan

 

 

 

13.  Durumu gıpta ve hayranlığa değer olan mü’minin, hangi iki özelliği kendine hayır sebebidir?    

      a) Sabır ve Namaz        b) Sabır ve Şükür          c) Namaz ve Zekât       d) Hamd ve Şükür       

 

 

14.  Sabır denilen şey, hangi zamandaki tahammül edip dayanmaktır?

a) Felâketle karşılaştığın ilk anda                       b) Sıkıntının ortasında

c) Savaş kızıştığında                                         d) Günün her ânında