RİYAZܒS-SALİHİN

[PEYGAMBERİMİZİN HAYAT ÖLÇÜLERİ]

 

1.       Ramazan orucu dışında “en faziletli oruç” aşağıdakilerden hangisidir? (1249)

a)    Receb ayında tutulan oruç,                          b) Muharrem ayında tutulan oruç,

c)  Şevval ayında tutulan oruç,                          d) Şaban ayında tutulan oruç.

 

2.        Aşağıdakilerden hangisi “Peygamberlerin sünneti” olan beş şeyden değildir? (1207)

a)        Kasıkları tıraş etmek,

b)        Koltuk altını temizlemek,

c)        Misvak kullanmak,

d)        Tırnakları kesmek.

 

3.        Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, amellerin Allah’a arz edildiği günler doğru olarak verilmiştir? (1259)

a)        Perşembe-Cuma günleri,

b)        Yalnızca Cuma günleri,

c)        Yalnızca Perşembe günleri,

d)        Pazartesi-Perşembe günleri.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz’in (sav) Ebû Hüreyre’ye (ra) tavsiyesi olan üç şeyden biri değildir? (1261)

a)      Pazartesi ve Perşembe oruç tutmak,

b)     İki rek’at kuşluk (duha) namazı kılmak,

c)      Uyumadan önce vitir namazını eda etmek,

d)     Her ay üç gün oruç tutmak.

 

5.        Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “eyyâm–ı bîz” i tanımlamaktadır? (1266)

a)         Receb ayının önemli günlerini ifade etmektedir,

b)        Muharrem ayının önemli günlerini ifade etmektedir,

c)         Her ayın 13, 14 ve 15. günlerini ifade etmektedir,

d)        Oruç tutulan her gün eyyâm–ı bîz’i ifade etmektedir.

 

6.        "Zekâtı verilmeyen her altın ve gümüş, kıyamet günü ateşte kızdırılarak .................. haline getirilip sahibinin yanları, alnı ve sırtı bunlarla --------------- . Bu plakalar soğudukça, süresi elli bin sene olan bir günde kullar arasında .................... verilinceye kadar sahibine azap için tekrar kızdırılır. Neticede kişi, ----------------- ya cennete ya da cehenneme çıktığını görür.”    "Kim zerre kadar bir hayır işlerse onun karşılığını görür. Kim de .....................  kadar kötülük yaparsa onun karşılığını görür"  (1217)

I.                     Hüküm

II.                   Plaka

III.                 Zerre

IV.                 Dağlanır

V.                   Yolunun

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) II,  I,  V,  IV,   III                       b) II, III,  IV, V,  I,                 c) III,  V,  II,  IV,   I,              d) II,  IV,  I,  V,   III

 

7.         “Allah'tan başka .................... olmadığına, Muhammed'in, Allah'ın --------------- olduğuna şehâdet edinceye, namazı kılıp .................... verinceye kadar insanlarla savaşmam bana .................. . Bunları yaparlarsa, –İslâm'ın hakkı olan -----------  hariç– canlarını, mallarını benden korumuş olurlar. Gerçek durumlarının hesabını görmek ise Allah'a kalmıştır.  ” (1211-13)

I.                     Zekâtı

II.                   Hadler

III.                 Elçisi

IV.                 Emrolundu

V.                   İlâh

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) V,   IV,  I,  III,  II,                      b) I,   IV,  III,  II ,  V                    c) V,   IV,  I,  II,   III,       d) V,  III,  I,   IV,   II

 

 

 

8.        “Cennette ...................... denilen bir kapı vardır ki, -------------- günü oradan ancak oruçlular girecek, onlardan ..................... kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede? diye çağrılır. Onlar da kalkıp girerler ve o kapıdan onlardan başkası --------------- giremez. Oruçlular girince o ...................... kapanır ve bir daha oradan kimse girmez.” (1220)

I.                     Başka

II.                   Asla

III.                 Reyyân

IV.                 Kıyamet

V.                  Kapı

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) II,  III,  IV,  I,  V                        b) III,  IV, I,  II,  V,                c) III,  IV,  II,  I,    V              d) II,  IV,  III,  I,   V

 

9.         “Hiçbiriniz, oruçlu olduğu gün....................söz söylemesin ve kimse ile------------------. Eğer biri kendisine.................................. veya çatarsa, ‘ben oruçluyum desin.”   (1243)

Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)        kötü -tartışmasın -sataşır                                         b)     çirkin - tartışmasın -söver

c)    çirkin– çekişmesin - söver                                        d)     kötü–çekişmesin– sataşır

 

10.      “Sizden biriniz bir–iki gün öncesinden ---------------- tutarak .......................... karşılamaya kalkmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı------------- edinmiş olan kimse, o gün orucunu tutsun.”    (1227)

Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)        oruç - ramazanı– âdet                                                              b)     oruç–ramazanı- alışkanlık

c)     namaz - orucu-huy                                                      d)     oruç –ramazanı –alışkanlık

 

 

 

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) OLARAK İŞARETLEYİNİZ

 

( D / Y )   11.  Peygamber (sav)’imiz Ramazan ayının ilk on gününde itikâfa çekilirdi. (1271-73)

 

( D / Y )   12.  Misvak kullanmak, ağız temizliğine ve Rabb’in rızasına sebeptir. (1205)

 

( D / Y )   13.  Şevval hilali görülünce oruca son verilir. (1224)

 

( D / Y )   14.  Arefe günü tutulacak oruç kişinin tüm günahlarına keffâret olur. (1253)

 

( D / Y )   15.  Kulların Allah’a en sevgili olanı, oruç açmakta acele edenidir. (1238)

 

( D / Y )   16.  Müslümanların oruçlarıyla ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli fark, iftar yemeğidir. (1235)

 

( D / Y )   17.  Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları kapanır, cehennem kapıları açılır.(1223)

 

( D / Y )   18.  Bıyıklar kırpılır, sakallar bırakılır. (1208)

 

( D / Y )   19.  Peygamberimiz dişlerini sık olarak misvaklardı. (1199-1205)

 

( D / Y )   20.   Perşembe Hz. Muhammed’in (sav) doğduğu ve peygamber olduğu gündür. (1258)

 

 

 

CEVAPLAR : 1-b,    2-c,     3-d,      4-a,    5-c,    6-d,    7-d,   8-b,    9 -c ,    10-a,    11-Y,   12-D,   13-D,    14-Y,    15-D,  16-Y,    17-Y,    18-D,     19-D,       20-Y