RİYAZܒS-SALİHİN

[PEYGAMBERİMİZİN HAYAT ÖLÇÜLERİ]

 

1.       Aşağıdakilerden hangisi “müşriklerle cihat etme” yollarından biri değildir? (1352)

a)    Malla cihad etmek,                                         b) Nefisle mücadele etmek,

c)  Dille mücadele etmek,                                     d) Canla mücadele etmek.

 

2.        Mü’minlerin yaptıklarının “cihad” olarak tanımlanabilmesi için hangi amaçla hareket etmeleri gerekir? (1346)

a)        Ganimet elde etmek amacıyla hareket etmek,

b)        Kahramanlık amacıyla hareket etmek,

c)        Allah’ın dini yüce olsun diye hareket etmek,

d)        Irkının üstünlüğünü ispat amacıyla hareket etmek.

 

3.        Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “reddedilmeyen” veya “pek nadir reddedilen” dualar doğru olarak verilmiştir? (1328)

a)        Seher vakti yapılan-Cuma vakti yapılan dualar,

b)        Ezan okunurken-savaşın şiddetli anında yapılan dualar,

c)        Savaşın şiddetli anında yapılan-Cuma vakti yapılan dualar,

d)        Ezan okunurken yapılan-Cuma vakti yapılan dualar.

 

4.  Peygamberimiz (sav) “düşmanlarınız için elinizden geldiğince kuvvet hazırlayınız” hadisinin devamında “kuvveti” hangi ifadeyle tanımlamıştır? (1335)

a)      Ata binmek,                                                  b)  Kılıç kullanmak,

c)       Atmak,                                                          d)   Güreşmek.

 

5.       Aşağıdaki seçeneklerden hangisi  “Bir ok sebebiyle cennete girecek kişiler”den biri değildir? (1338)

a)         Hayır ve sevap umarak oku yapan kişi,

b)        Oku atan kişi,

c)         Oku atana yardımcı olan kişi,

d)        Oka hedef olan kişi.

 

6.       “Allah yolunda bir gün ....................... nöbeti tutmak, dünyadan ve ....................... üzerindeki şeylerden daha hayırlıdır. Kulun Allah........................ akşamleyin veya sabah ........................ vakitteki yürüyüşü de dünyadan ve dünya üzerindeki şeylerden daha hayırlıdır.”  (1293)

I.                     Dünya

II.                   Hudut

III.                 Erken

IV.                 Yolunda

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) II,  I,  IV,   III                            b) II, III,  IV, I,                      c) III,  II,  IV,   I,                    d) II,  IV,  I,  III

 

7.  "Müslümanlardan bir şahıs, ..................... sağılacak kadar bir...................... Allah yolunda cihad ederse, .......................... onun hakkı olur. Allah yolunda yaralanan veya bir sıkıntıya ....................... kimse, kıyamet gününde yaralandığı gün gibi kanlar içinde Allah'ın .................... gelir. Kanının rengi zağferân gibi kıpkırmızı, kokusu da misk kokusu gibidir. " (1299)

I.                     Cennet

II.                   Düşen

III.                 Huzuruna

IV.                 Süre

V.                   Deve

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) V,   IV,  I,  III,  II                       b) I,   IV,  III,  II ,  V                    c) V,   IV,  I,  II,   III        d) V,  III,  I,   IV,   II

 

 

 

8.       “Kim .................. çıkmaz veya gazâya çıkan bir mücâhidi .................. etmez ya da cihada çıkan .......................... aile fertlerine ...................... muamele etmezse, Allah Teâlâ o kimseyi kıyamet gününden önce büyük bir.....................  uğratır. (1351)

I.                 Gazinin

II.                 Hayırla

III.               Gazâya

IV.              Techiz

V.                 Belâya 

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) II,  III,  IV,  I,  V                        b) III,  IV, I,  II,  V,                c) III,  IV,  II,  I,    V              d) II,  IV,  III,  I,   V

 

9.        “ İki göze cehennem ...................... dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah yolunda .................. bekleyerek ................. göz..”   (1308)

Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)   ateşi– nöbet – geceleyen                                                  b)     azabı – göz – görev

c)   azabı –  kalp – görev                                                        d)     ateşi – kalp – nöbet

 

10.     “Kim Allah yolunda cihada gidecek bir ................ donatır, cihad için gerekli olan ihtiyaçlarını karşılarsa, bizzat cihada gitmiş gibi sevap kazanır. Cihada giden gazinin arkada bıraktığı ....................... güzelce bakıp onların ihtiyaçlarını karşılayan da bizzat cihad yapmış gibi ................... kazanır.”    (1309)

Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)       kimseyi – akrabalarına –  cenneti                            b)     gaziyi–çocuklarına –ecir

c)   gaziyi - ailesine - sevap                                                               d)     mümini –kabilesine –ecir

 

 

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) OLARAK İŞARETLEYİNİZ

 

( D / Y )   11.  Hanımlar için cihadın en üstünü Hacc-ı Mebrûr’dur. (1279)

 

( D / Y )   12.  Cennet kapıları kılıçların gölgeleri altındadır. (1305)

 

( D / Y )   13.  Hac mevsiminde alış-veriş yapmak yasaktır. (1287)

 

( D / Y )   14.  Cennetlerin en yücesi Firdevs cennetidir. (1322)

 

( D / Y )   15.  Geçerli mazeretleri sebebiyle cihada katılamayanlar, cihada katılanların sevabına ortaktır. (1345)

 

( D / Y )   16.  Gönlünde gaza arzusu olmadan veya gaza etmeden ölen kimse küfür üzere ölür. (1344)

 

( D / Y )   17.  Harp, hileden ibarettir. (1355)

 

( D / Y )   18.  Düşmanla karşılaşmayı temenni etmek doğru değildir. (1354)

 

( D / Y )   19.  Cennete giden şehitler dünyadaki her şey kendisine verilse bile asla dünyaya geri dönmek istemezler. (1314)

 

( D / Y )   20.   Umre, bir sonraki umreye kadar işlenecek günahlara kefaret olur. (1278)

 

 

CEVAPLAR : 1-b,    2-c,     3-b,      4-c,    5-d,    6-a,    7-c,   8-b,    9 -a ,    10-c,    11-D,   12-D,   13-Y,    14-D,    15-D,  16-Y,    17-D,    18-D,     19-D,       20-D