RİYAZܒS-SALİHİN

[PEYGAMBERİMİZİN HAYAT ÖLÇÜLERİ]

 

1.       Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisi “kulun Rabbine en yakın olduğu zamanı” ifade etmektedir? (1431)

a)      Dua ettiği zaman,                                                         b)  Secdede olduğu zaman,

c)        Rukûda olduğu zaman,                                               d)  Namaz kıldığı zaman.

                              

2.        Aşağıdakilerden hangisi  “müferridleri” tanımlamaktadır? (1439)

a)        İnsanlardan uzaklaşıp yalnız yaşayanlardır,

b)        Allah’ı hiç zikretmeyenlerdir,

c)        Allah’ı çok anan kişilerdir,

d)        Fakirleri doyuranlardır.

 

3.        Hz. Peygamber (sav) yatağına yatacağı zaman aşağıdaki sûrelerden hangilerini okurdu? (1464)

a)        İhlas sûresini okurdu,

b)        Felâk ve Nâs sûrelerini okurdu,

c)        Kul hüvallâhu ahad ve Kul eûzü bi-rabbin-nâs’ı okurdu,

d)        Felâk, Nâs ve İhlas surelerini okurdu,

 

4.     Aşağıdakilerden hangisi Yâ mukallibe’l–kulûb! Sebbit kalbî alâ dînik duasının karşılığıdır? (1492)

a)      Ey kalplerin sahibi, kalbimi dininde sabit kıl

b)     Ey kalpleri karşılayan, kalbimi dininde sabit kıl

c)      Ey kalpleri halden hâle çeviren, kalbimi dininde sabit kıl

d)     Ey kalpleri halden hâle çeviren, beni cennetine koy.

 

5.        Aşağıdakilerden hangisi Davûd (as)’ın duasıdır? (1493)

a)         Allahım! Senden seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi dilerim. Allahım! Senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha ileri kıl!

b)        Allahım! Alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzâm illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım,

c)         Açlıktan sana sığınırım; o insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihânetten de sana sığınırım; o ne kötü bir huy ve tabiattır,

d)        Allahım! Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve cinsel organımın şerrinden sana sığınırım.

 

6.       “Allahım! Bütün işlerimin ................. olan dinim konusunda hataya düşmekten ....................... koru! Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla! Dönüp varacağım ........................... kazanmama yardım et! Hayatım boyunca daha çok ..................... yapmama imkân ver! Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ....................... nasip et!  (1475)

I.                     Beni

II.                   Âhiretimi

III.                 Hayır

IV.                 Ölüm

V.                   Başı

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)    V,  I,   II, III,  IV                    b) II,  I,  V,  III,   IV               c) III,  V,  II,  IV,   I               d) II,  IV,  I,  V,   III

 

7.   "Allahım! Kendimi sana teslim ettim. ..................... sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana. ........................ . Ümit bağladığım sen, korktuğum yine sensin. Senden ......................... sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve ...................... peygamberine ..................... ettim, de! Eğer ölürsen iman üzere ölürsün. Bu dua senin o geceki son sözlerin olsun. " (1465)

I.                     Dayadım

II.                   Gönderdiğin

III.                 Yüzümü

IV.                 Kaçıp

V.                   İman

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) V,   IV,  I,  III,  II,                      b) I,   IV,  III,  II ,  V                    c) V,   IV,  I,  II,   III,       d) III,  I,   IV,   II,  V

 

8.       “Allahım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim ........................., benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı .......................! Allahım! Ciddî ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle! Bütün bu kusurların bende bulunduğunu ...................... ederim. Allahım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, .............................. bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin .................... her şeye yeter.” (1479)

I.                 Bağışla

II.                 İtiraf

III.               Gücün

IV.              Kusurlarımı

V.                 Ölçüsüz

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) II,  III,  IV,  I,  V                        b) IV, I,  II,  V,  III,                c) III,  IV,  II,  I,    V              d) II,  IV,  III,  I,   V

 

9.        “Allâhümme âtinâ fi’d–dünyâ ....................... ve fi’l–âhireti hasene ve kınâ azâbe’n–nâr: Allahım! Bize dünyada da ...................... ver, âhirette de iyilik ver. Bizi ......................... azâbından koru!”   (1470)

Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)   haseneten–iyilik–cehennem                                                            b)     hasene–güzellik–kabir

c)    haseneten–hayır–ateşin                                                                  d)     haseneten–iyilik–acı

 

10.     “Dayanılamayacak ................... , insanı ..................... götürecek tâlihsizlikten, başa gelecek fenalıktan ve düşmanı sevindirecek felâketten ....................  sığınınız.”    (1474)

Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)       fenalıktan–ölüme–Mevlâ’ya                                                     b)     sıkıntıdan–zarara–Yaradan’a

c)   dertten–helâke–Allah’a                                                                            d)     acıdan–hüsrana–Hakk’a

 

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) OLARAK İŞARETLEYİNİZ

 

( D / Y )   11.  Her gün yüz defa sübhânallah demek kişiye yüz sevap kazandırır. (1434)

 

( D / Y )   12.  Zikrin en faziletlisi muhammedun resulullah demektir. (1440)

 

( D / Y )   13.  Bir müslümanın yanında bulunmayan din kardeşi için yapacağı duaya melekler de katılır. (1497)

 

( D / Y )   14.  Dua ibâdettir. (1468)

 

( D / Y )   15.  Peygamberimiz (sav) uyumak istediği zaman elini sol yanağının altına koyarak yatardı. (1466)

 

( D / Y )   16.  Peygamberimiz Müslümanlara yatağa yattıklarında dua etmelerini tavsiye etmiştir. (1460-67)

 

( D / Y )   17.  Allah’ı zikretmek üzere  bir araya gelenlerin üzerine sekînet iner.(1451)

 

( D / Y )   18.  Kişi ailesiyle birlikte olacağı zaman şeytandan korunmak için dua etmelidir. (1448)

 

( D / Y )   19.  Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh  dünya hazinelerinin en değerlisidir. (1446)

 

( D / Y )   20.   Rabbini  zikredenle etmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir. (1437)

 

 

CEVAPLAR : 1-b,    2-c,     3-d,      4-c,    5-a,    6-a,    7-d,   8-b,    9 -a ,    10-c,    11-Y,   12-Y,   13-D,    14-D,    15- Y,  16 -D,    17-D,    18-D,     19- Y,       20-D