RİYAZܒS-SALİHİN

[PEYGAMBERİMİZİN HAYAT ÖLÇÜLERİ]

 

1.       İdam edileceklerin “iki rek’at namaz kılmaları” adetini başlatan sahabi aşağıdakilerden hangisidir? (1512)

a)      Zeyd ibni Desine                                                         b)  Hubeyb

c)        Âsım ibni Sabit                                                            d)  Haris

                              

2.        Aşağıdakilerden hangisi  “gıybeti” tanımlamaktadır? (1526)

a)        Din kardeşinin kötülüğünü istemek

b)        Müslümanlara ihanet etmek

c)        Din kardeşini hoşlanmadığı şekilde anmak

d)        Din kardeşine iftira etmek

 

3.        Aşağıdakilerden hangisinde  “el–adh”  kelimesinin anlamı doğru olarak verilmiştir? (1541)

a)        İnsanlar arasında düşmanlık yaratmak

b)        İdrarından sakınmamak iyice temizlenmemek

c)        İnsanların arasını bozmak için laf taşımak

d)        İnsanların ayıplarını araştırmak

 

4.     Aşağıdakilerden hangisi hadiste “münafığın” niteliklerinden biri olarak zikredilmemiştir? (1546)

a)      Düşmanlıkta haddi aşar, haksızlık yapar

b)     Konuştuğunda yalan söyler

c)      Söz verince sözünden döner

d)     Akrabayla ilişkiyi keser

 

5.       Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, yalan söylenebilecek durumlardan biri yanlış olarak verilmiştir? (1550)

a)       İnsanların arasını düzeltmek için yalan söylenebilir.

b)       Dostluğu devam ettirmek için yalan söylenebilir.

c)       Aile dirliğini devam ettirmek için yalan söylenebilir.

d)       Harpte düşmanı yanıltmak için yalan söylenebilir.

 

 

6.       “Kim görmediği bir rüyayı gördüm deyip anlatırsa, âhirette yerine getirmesi mümkün olmayan bir işe, iki ....................  tanesini birbirine ............................. cezasına çarptırılır.

Kim, bir topluluğun duyulmasını istemedikleri bir sözü öğrenmeye çalışır (kulak hırsızlığı yapar)sa, kıyamet günü kulaklarına .............................. kurşun dökülür.

Kim de herhangi bir ......................... resim (ve heykelini) yaparsa, o da kıyamette, yapamayacağı halde, "haydi buna can ver " diye ............................. azâb edilir  (1547)

I.                     Zorlanarak

II.                   Eritilmiş

III.                 Arpa

IV.                 Canlının

V.                   Düğümleme

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)    I,   II,  III,  IV, V,    b) II,  I,  V,  III,   IV               c) III,  V,  II,  IV,   I               d) II,  IV,  I,  V,   III

 

7.  “Siz insanları ...........................  (gibi cins cins) bulursunuz. Onların Câhiliye döneminde ...................... ve değerli olanları, şayet dini hükümleri iyice ....................... İslâmiyet devrinde de hayırlıdırlar. Siz yine en hayırlı kişileri, .............................. işinden hiç hoşlanmayanlar olarak bulursunuz. Siz, en ................. kişileri de iki yüzlüler olarak bulursunuz ki onlar, birilerine bir yüzle diğerlerine bir başka yüzle gider gelirler." (1543)

I.                     Hazmederlerse

II.                   Kötü

III.                 Yöneticilik

IV.                 Hayırlı

V.                   Madenler

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) V,   IV,  I,  III,  II,                      b) I,   IV,  III,  II ,  V                    c) V,   IV,  I,  II,   III        d) III,  I,   IV,   II,  V

8.       “Hiçbir şeyi ..................... koşmadan yalnızca Allah'a kulluk edersin. Namazı dosdoğru kılarsın. Zekâtı verirsin. Ramazan orucunu tutarsın. Gücün yeter, .................. bulabilirsen haccedersin. Şimdi sana ....................... kapılarını haber vereyim mi?: Oruç kalkandır. ......................., suyun ateşi söndürmesi gibi günahın azâbını söndürür. Kişinin ................. yarısı kıldığı namaz da günahı söndürür” (1525)

I.                 Sadaka

II.                 Ortak

III.               Hayır

IV.              İmkân

V.                 Gece

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) II,  III,  IV,  I,  V                        b) IV, I,  II,  V,  III,                c) III,  IV,  II,  I,    V              d) II,  IV,  III,  I,   V

 

 

9.        “Kim, (din) kardeşinin .......................ve namusunu onu .................... edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi .............................. korur.”   (1531)

Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)   şeref–hakaret–cehennemden                                                          b)     ırz– gıybet– cehennemden

c)    ırz–gıybet–cennetten                                                                       d)     şeref–gıybet–cehennemden

 

 

10.     “Bu gününüz, bu ayınız ve bu ......................... saygıdeğer ve dokunulmaz olduğu gibi (aranızda) kanlarınız, canlarınız ve ............................. da ......................  ve dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi?" (1527)

Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)       beldeniz– namusunuz– saygıdeğer                                  b)     şehriniz–ırzınız–mukaddes

c)   beldeniz–şehriniz–kutsal                                                           d)     şehriniz–namusunuz–kutsî

 

 

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) OLARAK İŞARETLEYİNİZ

 

( D / Y )   11.  Kul Rabbine en çok oruç tutarken yakınlaşır. (1501)

 

( D / Y )   12.  Kim haksız yere bir karış yer alırsa o yerin yedi katı o kişinin boynuna dolanır. (1509)

 

( D / Y )   13.  Bir kadın, kocasının malından izinsiz olarak (örfe göre) ihtiyacını karşılayacak kadar alır. (1538)

 

( D / Y )   14.  Koğuculuk yapan cehenneme girmez. (1539)

 

( D / Y )   15.  Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında kezzâb diye kaydedilir. (1545)

 

( D / Y )   16.  Müslüman’ın Müslüman’a kanı, malı ve namusu haramdır. (1530)

 

( D / Y )   17.  Allah’ın zikri hariç, çok söz kalbi katılaştırır. (1521)

 

( D / Y )   18.  İslâm’ın doruğu namazdır. (1525)

 

( D / Y )   19.  İnsanı yüzüstü cehenneme sürükleyen iki budu ve iki çenesi arasındakilerdir. (1522)

 

( D / Y )   20.   Kalbi katı olanlar Allah’dan en uzak kimselerdir. (1521)

 

 

 

 

CEVAPLAR : 1-b,    2-c,     3-c,      4-d,    5-b,    6-c,    7-a,   8-d,    9 -b ,    10-a,    11-Y,   12-D,   13-D,    14-Y,    15- Y,  16 -D,    17-D,    18-Y,     19- D,       20-D