RİYAZܒS-SALİHİN

[PEYGAMBERİMİZİN HAYAT ÖLÇÜLERİ]

 

1.       “Gerçek muhacirin” tanımı aşağıdakilerden hangisidir? (1569)

a)    Uğradığı haksızlıklar sebebiyle başka bir ülkeye göç edendir.

b)    Allah’ın yasakladıklarını terk edendir.

c)    Mekke’den Medine’ye göç edendir.

d)    Allah’ın emirlerine uymayandır.

                              

2.        Aşağıdakilerden hangisi, Allah Teâlâ’nın “şu üç insanın düşmanıyım” dediği kişilerden birisi değildir? (1591)

a)        Allah adına and içtikten sonra sözünden cayan kişi

b)        Hür bir insanı köle diye satıp parasını yiyen kişi

c)        İnsanlara sıkıntı veren kişi

d)        Ücretle işçi tutup işini gördürdükten sonra ücretini vermeyen kişi

 

3.        Aşağıdakilerden hangisi, kıyamet günü  “Allah’ın kendileriyle konuşmayacağı, yüzlerine bakmayacağı ve temize çıkarmayacağı”  kişilerden değildir? (1592)

a)        Müslümanlara karşı alçakgönüllü olan kişi

b)        Elbisesini kibirle yerlerde sürüyen kişi

c)        Yaptığı iyiliği başa kakan kişi

d)        Yalan yere yeminle malını iyi fiyata satmaya çalışan kişi

 

4.     Peygamberimiz’in (sav) hayvanların yüzünü dağlamayı yasaklamasından sonra uyluğa damga vurma uygulamasını başlatan ilk sahabî aşağıdakilerden hangisidir? (1611-1612)

a)        İbni Ömer                                                                    b) Abdullah bin Mes’ud

c)         Abdullah ibni Mektûm                                             d)  İbni Abbas

 

5.       Aşağıdakilerden hangisi, yedi helâk edici günahtan biri değildir? (1618)

a)       Evli, namuslu ve hiç bir şeyden haberi olmayan kadınlara zina isnad etmek

b)       Domuz eti  yemek

c)       Savaş meydanından kaçmak

d)       Allah’a ortak koşmak

 

6.       “Kul, herhangi bir şeye lânet ettiğinde o ........................ gökyüzüne çıkar. ......................... kapıları ona kapanır. Sonra yere iner, yeryüzünün kapıları da ona kapanır. Sonra sağa sola .................., girecek yer bulamaz da lânet edilen ........................ döner. Eğer gerçekten lânete ................... ise onda kalır, değilse lânet edene döner.”  (1560)

I.                     Semânın

II.                   Lâyık

III.                 Kişiye

IV.                 Lânet

V.                   Bakınır

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)    I,   II,  III,  IV, V,    b) II,  I,  V,  III,   IV               c) III,  V,  II,  IV,   I               d) IV,  I,  V,   III,  II

 

7.  “Pazartesi ve perşembe günleri ................... kapıları açılır. Din kardeşi ile aralarında ................... bulunan kişi dışında Allah'a şirk .......................... her kulun günahları ...................... . (Meleklere) siz şu iki ...................... birbiriyle barışıncaya kadar tehir edin, evet siz bunları birbiriyle barışıncaya kadar tehir edin! buyurulur." (1572)

I.                     Koşmayan

II.                   Bağışlanır

III.                 Düşmanlık

IV.                 Kişiyi

V.                   Cennet

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) V,   III,  I,   II,  IV,     b) I,   IV,  III,  II ,  V                    c) V,   IV,  I,  II,   III        d) V,   IV,  I,  III,  II, 

 

8.       "Zandan sakınınız. Çünkü zan (yersiz itham), sözlerin en yalan olanıdır. Başkalarının ........................... dinlemeyin, ayıplarını araştırmayın, birbirinize karşı ........................ böbürlenmeyin, birbirinizi kıskanmayın, kin tutmayın, yüz çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın size emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman müslümanın kardeşidir: Ona haksızlık etmez, onu yardımsız bırakmaz, ...................... görmez. (Göğsüne işâret ederek) Takvâ buradadır, takvâ buradadır! Kişiye, müslüman kardeşini hor görmesi kötülük olarak yeter. Müslümanın her şeyi, kanı, .................. ve malı müslümana haramdır. Şüphesiz ki Allah, sizin bedenlerinize, görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalblerinize kıymet verir. Birbirinize haset etmeyin, kin tutmayın. Başkalarının ayıplarını araştırmayın, konuştuklarını dinlemeyin, ....................... kızıştırmayın. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun. " (1574)

I.                 Küçük

II.                 Müşteri

III.               Öğünüp

IV.              Konuştuklarını

V.                 Namusu

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) II,  III,  IV,  I,  V                        b) IV, I,  II,  V,  III,                c) III,  IV,  II,  I,    V              d) IV,  III,  I,   V,  II 

 

9.        “Hiç kimse, bir başkasına ...................... veya kâfir demesin. Şayet .................... altında bırakılan kişide bu ............................................ yoksa, o söz onu söyleyene döner..”   (1564)

Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)   mücrim–zan–özellikler                                                                    b)     müslüman– töhmet–sıfatlar

c)    fâsık– itham– sıfatlar                                                                       d)     münâfık–zan–özellikler

 

10.     “Kim işlediği .................... şöhret kazanmak için halka duyurursa, Allah onun gizli ..................... duyurur. Kim de işlediği hayrı halkın takdirini kazanmak için başkalarına gösterirse, Allah da onun ................ açığa vurur.” (1623)

Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)       hayrı–amellerini–hayasızlığını                                                b)     hayrı– işlerini– riyakârlığını

c)   iyiliği–hayırlarını–ikiyüzlülüğünü                                          d)     iyiliği–işlerini–hayasızlığını

 

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) OLARAK İŞARETLEYİNİZ

 

( D / Y )   11.  Müslüman’a sövmek fâsıklıktır. (1563)

 

( D / Y )   12.  Allah’ın hoşnut olacağı bir ilmi öğrenen kimse cennetin kokusunu bile alamaz. (1624)

 

( D / Y )   13.  Haset iyilikleri bitirir. (1573)

 

( D / Y )   14.  Kalbinde zerre kadar kibir olan cehenneme giremez. (1577)

 

( D / Y )   15.  Sözlerin en yalanı; zandır. (1577)

 

( D / Y )   16.  Müslüman’ın Müslüman’a üç günden fazla küs durması helâl değildir. (1595-99)

 

( D / Y )   17.  Zenginin alacağını geciktirmesi zulümdür. (1615)

 

( D / Y )   18.  Bağışından dönen kişi, kusmuğunu yalayan köpeğe benzer. (1616)

 

( D / Y )   19.  Peygamberimiz (sav) faiz alana da verene de lanet etmiştir. (1619)

 

( D / Y )   20.  Her duyduğunu nakletmesi kişiye sevap olarak yeter. (1551)

 

 

 

 

CEVAPLAR : 1-b,    2-c,     3-a,      4-d,    5-b,    6-d,    7-a,   8-d,    9 -c ,    10-b,    11-D,   12-Y,   13-D,    14-Y,    15- D,  16 -D,    17 -Y,    18- D,     19- D,       20-Y