RİYAZܒS-SALİHİN

[PEYGAMBERİMİZİN HAYAT ÖLÇÜLERİ]

 

1.       Aşağıdakilerden hangisi  “yolun hakkı”ndan değildir? (1627)

a)    Sadaka vermek

b)    Marufu emredip, münkerden sakındırmak

c)    Harama bakmamak

d)    Gelip geçeni incitmemek

 

                              

2.        Aşağıdakilerden hangisi  “sihir ve kehânet” çeşitlerinden değildir? (1674)

a)        Kuşların ses ve hareketlerinden mânalar çıkarmak

b)        Uğur tutmak

c)        Uğursuzluğu inanmak

d)        Kum üzerine çizgiler çizerek geleceğe dair hükümler çıkarmak

 

3.        Aşağıdakilerden hangisi  mescitlerin yapılış amaçlarından değildir? (1699)

a)        Allah Teâlâ’yı zikretmek içindir

b)        Kur’an okumak içindir

c)        Abdest bozmak içindir

d)        Namaz kılmak içindir

 

4.     Aşağıdakilerden hangisi mescidde yapılması yasaklanan davranışlardan değildir? (1699-1704)

a)       Alış-veriş yapmak                                      b)  Kur’an okumak

c)         Yitik soruşturmak                                      d)  Şiir okumak

 

5.       Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “tefe’ül” kelimesinin anlamı doğru olarak verilmiştir? (1678)

a)       Uğursuzluk                                                  b)  Uğur tutma

c)    Kötüye yorma                                             d)  Hayra yorma

 

6.   “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda  ..............................  söz edildi. Bunun üzerine:

En güzeli ...................... yormadır. Uğursuzluk, hiçbir müslümanı ...............................  vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman; "Allahım! ...................... sadece sen verirsin; kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ............................ edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir (1681)

I.                     Teşebbüsünden

II.                   Uğursuzluktan

III.                 İyilikleri

IV.                 Hayra

V.                   İbâdet

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)    I,   II,  III,  IV, V,    b) II,  I,  V,  III,   IV               c) II,  IV,   I    III,  V,             d) II,  IV,  I,  V,   III

 

7.  “Kapların ağzını örtün. Tulumları .................... . Kapıları kapatın ve ............................. söndürün! Çünkü .............................. bağı çözemez, kapıyı açamaz ve kapağı kaldıramaz. Eğer herhangi biriniz, kabının üzerine bir çalı–çırpı parçası koymaktan ve ....................... çekmekten başka bir çare bulamazsa, bunları yapsın. (Lambaları da söndürsün) Çünkü, ...................... içeridekilerin üzerine evi yakabilir. " (1658)

I.                     Fâre

II.                   Besmele

III.                 Şeytan

IV.                 Bağlayın

V.                   Lambaları

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) V,   IV,  I,  III,  II,                      b) IV,  V,  III,  II ,  I,                    c) V,   IV,  I,  II,   III,       d) III,  I,   IV,   II,  V

 

8.       “Cihada ....................... erkeklerin geride bıraktıkları hanımları, cihada çıkmayan erkeklere kendi ........................... gibi haramdır. Bunlardan bir....................... , mücâhidlerden birinin ..................... bakmayı üzerine alır da ......................... ederse kıyamet günü bu adam durdurulur, o mücâhid bunun amelinden dilediğini alır.”  (1634)

I.                  Erkek

II.                 Çıkan

III.               Anneleri

IV.              Hiyânet

V.                 Ailesine

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) II,  III,  I,  V,  IV,                       b) IV, I,  II,  V,  III,                c) III,  IV,  II,  I,    V              d) II,  IV,  III,  I,   V

 

9.        “Av veya ................ köpeği dışında her kim köpek edinirse her gün o kimsenin ecir ve sevabından iki kırat eksilir. Kim köpek edinirse, her gün o kimsenin .................... sevabından bir kırat eksilir. Ancak ziraat veya ........................ köpeği olursa o başka.   (1692-93)

 Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)   ziraat–iyiliklerin–av                                                                         b)     çoban–amelinin–av

 c)    çoban– amelinin– koyun                                                                d)     koyun–iyiliklerin–çoban

 

10.     “Hastalığın kendiliğinden .......................... yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Eğer bir şeyde uğursuzluk olacak olsaydı ............................., kadında ve ....................... olurdu. " (1679)

Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)       bulaşması–şeytanda–köpekte                                   b)     bulaşması– evde– atta

c)   yayılması–köpekte–şeytanda                                    d)     yayılması–köpekte–atta

 

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) OLARAK İŞARETLEYİNİZ

 

( D / Y )   11.  Erkek erkeğin, kadın kadının avret yerine bakamaz. (1631)

 

( D / Y )   12.  Şeytan yemeğini sağ eliyle yer. (1638)

 

( D / Y )   13.  Peygamberimiz (sav) saç ekleyen, ekleten; dövme yapan ve yaptıran kadına lanet etmiştir. (1648)

 

( D / Y )   14.  Beyaz saç kıyamet günü Müslüman’ın nurudur. (1639)

 

( D / Y )   15.  Cenazenin arkasından dökülen her gözyaşı için ölüye azab edilir. (1661-67)

 

( D / Y )   16.  Sûret yapanlar kıyamette en şiddetli azabı tadacaklardır. (1682-87)

 

( D / Y )   17.  Yanlarında çan ve köpek bulunan topluluğa şeytan yaklaşamaz. (1694)

 

( D / Y )   18.  Hiçbir erkek yanında mahremi bulunan kadınla yalnız kalmasın. (1633)

 

( D / Y )   19.  Ansızın haramla karşılaşan hemen gözünü başka tarafa çevirmelidir. (1629)

 

( D / Y )   20.   Beyazlayan saçların koparılması emredilmiştir. (1650)

 

 

CEVAPLAR : 1-a,    2-b,     3-c,      4-b,    5-d,    6-c,    7-b,   8-a,    9 -c ,    10-b,    11-D,   12-Y,   13-D,    14-D,    15- Y,  16 -D,    17-Y,    18-Y,     19- D,       20-Y