RİYAZܒS-SALİHİN

[PEYGAMBERİMİZİN HAYAT ÖLÇÜLERİ]

 

1.       Aşağıdakilerden hangisi  “yendiğinde mescide yaklaşılmaması istenen” yiyeceklerden biri değildir? (1705-1708)

a)     Sarımsak                                                         b)   Soğan

c)   Pırasa                                                               d)   Kimyon

                              

2.        Aşağıdakilerden hangisi  “büyük günahlardan” değildir? (1718)

a)        Yalan yere yemin etmek

b)        Ana babaya itaatsizlik etmek

c)        Haksız yere bir kimseyi öldürmek

d)        Hırsızlık yapmak

 

3.        Aşağıdakilerden hangisi  “yemin-i gamûsu” doğru olarak tanımlamaktadır? (1718)

a)        Bir Müslüman’ın malından bir parça almak için yalan yere yapılan yemindir.

b)        Şaka olsun diye yapılan yemindir.

c)        Allah’tan başkası adına yapılan yemindir.

d)        Kasıtsız olarak ağızdan çıkan yemindir.

 

4.     Aşağıdakilerden hangisi Allah katındaki en kötü isimdir? (1728)

a)      Herhangi bir kimseye verilen, Abdurrahman ismidir.

b)     Herhangi bir kimseye verilen, Kadir ismidir.

c)      Herhangi bir kimseye verilen, Melikler Meliki ismidir.

d)     Herhangi bir kimseye verilen, Kerim ismidir.

 

5.       Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “sövülmemesi istenen şeyler” den biri değildir? (1730-34)

a)       Horoz                                                           b)  Kızamık

c)    Sıtma                                                             d)  Rüzgâr

 

6.    “Allah'a ............................ kimseyi koruyup ......................... ediniz. Allah için ..................... veriniz. Sizi .......................... edenin dâvetine uyunuz. Size iyilik yapana siz de iyilik yapınız. Şayet verecek bir şey bulamazsanız .................................. vermek istediğinizi göstermek üzere kendisine dua ediniz. (1727)

I.                     Karşılık

II.                   Himaye

III.                 Dâvet

IV.                 Sığınan

V.                   İsteyene

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)    IV, V,  I,   II,  III,    b) IV,  II,  I,  V,  III,           c) IV,   II,   V,   III,   I                  d) IV,  II,  I,   III,  V

 

7.  “İçinizde en çok sevdiğim ve .............................. günü bana en yakın mesafede bulunacak kimseler güzel .................................. sahibi olanlarınızdır. Güzel ................................ dedirtmek için uzun uzun konuşanlar, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire lafedenler ve ........................... etmek için ............................. paralayanlar ise en sevmediğim ve kıyamet günü bana en uzak mesafede bulunacak kimselerdir. " (1742)

I.                     Konuşuyor

II.                   Lugat

III.                 Kıyamet

IV.                 Bilgiçlik

V.                   Ahlâk

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) V,   IV,  I,  III,  II                       b) III,  II ,  I,   IV,  V                      c) III,  V,   I,   IV,   II     d) III,  I,   IV,   II,  V

 

 

 

 

 

 

8.       “Müslüman bir kimsenin ...................... elinden almak için yalan yere yemin eden kimse, Cenâb–ı Hakk'ın .......................... uğramış olarak O'nun karşısına çıkar. " İbni Mes'ûd der ki: Sonra Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Azîz ve Celîl olan Allah'ın Kitabı'ndan kendisinin bu .......................... tasdik eden şu âyeti okudu: "Allah'a karşı verdikleri sözü ve yeminlerini az bir ........................ değiştirenlere gelince, işte bunların âhirette bir payı yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları .............................. çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azâb vardır. (1716)

 

I.                 Malını

II.                 Sözünü

III.               Temize

IV.              Gazabına

V.                  Bedelle

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) I,  V,  IV,  II,  III                        b) I,  IV,  II,  V,  III                c) II,  I,    V,   III,  IV             d) II,  IV,  III,  I,   V

 

9.        “Yalan yere yemin ederek bir Müslüman’ın .......................... gasbeden kimseye Allah .................... vâcip, ................................. de haram kılar.   (1717)

 Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)   hakkını– cehennemi– cenneti                                                         b)     malını–cenneti–cehennemi

 c)   hakkını– cenneti– cehennemi                                                        d)     malını–cehennemi–cenneti

 

10.     “Geceler arasında sadece cuma .......................... namaz kılmaya ayırmayınız. Günler arasında da sadece ..................................... gününü oruç tutmaya tahsis etmeyiniz. Ancak, sizden birinizin tutmakta olduğu oruç cumaya rastlarsa, bunda bir..................  yoktur. " (1764)

Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)       vaktini–pazar–sevap                                                                  b)     gününü–cumartesi–beis

c)   gecesini– cuma– sakınca                                                          d)     saatini–pazar–günah

 

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) OLARAK İŞARETLEYİNİZ

 

( D / Y )   11.  Allah rızası adına sadece cennet istenir. (1726)

 

( D / Y )   12.  Sıtma insanın hata ve günahlarını giderir. (1730)

 

( D / Y )   13.  Bir işte haya duygusunun bulunması o işi lekeler. (1739)

 

( D / Y )   14.  Sözde ve işte ince eleyip sık dokuyup haddi aşanlar helâk oldular. (1740)

 

( D / Y )   15.  Yaş üzüme ya da üzüm asmasına “kerm” denilmelidir. (1744-45)

 

( D / Y )   16.  Namazı bekleyen, beklediği sürece namaz sevabı kazanır. (1752)

 

( D / Y )   17.  Yalnızca Cuma günü oruç tutmak yasaklanmıştır. (1764-1767)

 

( D / Y )   18.  İnsanların geçtikleri yollara ve gölgelendikleri yerlere abdest bozmakta bir sakınca görülmemiştir. (1775)

 

( D / Y )   19.  Allah adına yemin eden kişi cehenneme müstahak olur. (1715)

 

( D / Y )   20.  Durgun sulara idrar yapılmaz. (1776)

 

 

CEVAPLAR : 1-d,    2-d,     3-a,      4-c,    5-b,    6-c,    7-c,   8-b,    9 -a ,    10-c,    11-D,   12-D,   13-Y,    14-D,    15- Y,  16 -D,    17-D,    18-Y,     19- Y,       20-D.