RİYAZܒS-SALİHİN

[PEYGAMBERİMİZİN HAYAT ÖLÇÜLERİ]

 

1.       Aşağıdakilerden hangisi  “simsarlığı” doğru olarak tanımlamaktadır? (1779-81)

a)    Fiyatı artırmak için müşteri kızıştırmaktır.

b)    Köylülerin malını ellerinden almaktır.

c)    Köylünün malını, onun adına şehirlinin satmasıdır.

d)    Pazara götürülen malı yolda karşılamaktır.

                              

2.        Aşağıdakilerden hangisi  “Allah’ın hoşlandığı” şeylerdendir? (1785)

a)        Dedikodu yapılması                                                    b)  Çok soru sorulması

c)        Malların telef edilmesi                                 d)  Tefrikaya düşülmemesi

 

3.        Aşağıdakilerden hangisinde  “yüzlerine toprak serpilecek” kişiler doğru olarak verilmiştir? (1794)

a)        Meddahlar                                                                    b)  Şakacılar

c)     Yalancılar                                                                      d)  Mel’unlar

 

4.     Aşağıdakilerden hangisi Allah katında “alemlerin en büyük” şehididir? (1819)

a)      Vatanı uğrunda savaşarak öldürülen kimse

b)     Deccal tarafından öldürülen mümin

c)      Suda boğularak ölen kimse

d)     Savaşta yaralanıp daha sonra bu yaradan ölen kimse

 

5.       Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “garkad”ı doğru olarak tanımlar? (1824)

a)       Veba salgını olup da giriş – çıkışı yasaklanan bölgedir.

b)       Deccal’in vadettiği cennetin adıdır.

c)       Yahudilerin arkasına saklandığı ağacın adıdır.

d)       Deccalin insanları içine attığı cehennemin adıdır.

 

6.  “Müşteri kızıştırmayınız. Bir kimse ............................. satışı üzerine satış yapmasın. ......................... kardeşinin dünürlüğü üzerine dünür göndermesin. Bir............................... , din kardeşi bir kadının çanağındaki nimeti kendi ............................ doldurmak için onun .............................. istemesin (1782)

I.                     Din

II.                   Kardeşinin

III.                 Kabına

IV.                 Kadın

V.                   Boşanmasını

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)    IV, V,  I,   II,  III,    b) II,  IV,  I,  V,  III,           c) IV,   II,   V,   III,   I                  d) II,  I,   IV,  III,  V

 

7.  “Babası olmadığını bildiği .................. babam diye sahiplenen kimse, babasına ........................... etmiş olur. Kendisine ait olmayan bir şeyi .................................. kalkışan kimse bizden değildir; o cehennemdeki ....................... hazırlansın. Her kim, bir adama öyle olmadığı halde kâfir veya Allah düşmanı derse, bu ......................... gerisin geriye kendine döner. " (1809)

I.                     Nankörlük

II.                   Yerine

III.                 Sözler

IV.                 Sahiplenmeye

V.                   Birini

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) V,   IV,  I,  III,  II                       b) III,  II ,  I,   IV,  V                      c) V,   I,   IV,   II,  III,    d) III,  I,   IV,   II,  V

 

8.       “Allah Teâlâ bazı şeyleri farz kıldı, onları .................. etmeyin. Bazı günahlara yaklaşılmaması için sınırlar koydu, o .......................... aşmayın. Bazı şeyleri haram kıldı, o haramları çiğnemeyin. Bazı şeyleri de ............................ için değil size olan ............................. sebebiyle dile getirmedi, onları da araştırıp ....................................” (1836)

 

I.                 Merhameti

II.                 İhmal

III.               Unuttuğu

IV.              Sınırları

V.                  Kurcalamayın

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) II,  IV,  III,  I,   V                       b) II,  V,  III,  I,  IV,               c) II,  I,    V,   III,  IV             d) II,  I,  V,  IV,    III 

 

9.        “İnsanlar öyle bir zaman görecektir ki, bir kimse eline altın alıp onu .................... olarak vereceği bir kimse arayacak, fakat bulamayacaktır. Erkeklerin azlığı, kadınların ...................  sebebiyle, kırk kadının bir erkeğin ............................. sığındığı görülecektir.   (1829)

 Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)   zekat–fazlalığı–korumasına                                                           b)     sadaka–fazlalığı–korumasına

 c)   zekat–çokluğu–gücüne                                                                   d)     sadaka–çokluğu– himayesine

 

10.     “........................ nehrinin suyu çekilip, aktığı ....................... bulunan bir altın dağı meydana çıkmadıkça ve kurtulup kazanan ben olayım diye birbiriyle ....................... her yüz kişiden doksan dokuzu ölmedikçe kıyamet kopmaz " (1826)

Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)       Fırat–yerde–dövüşen                                                                  b)     Fırat–yatakta– çarpışan

            c)   Dicle– yatakta–savaşan                                                                              d)     Dicle–yerde–savaşan

 

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) OLARAK İŞARETLEYİNİZ

 

( D / Y )   11.  Satılık hayvanın sütünü sağmayıp biriktirmek yasaktır. (1782)

 

( D / Y )   12.  Şehirli köylü namına onun malını satabilir. (1781)

 

( D / Y )   13.  Peygamberimiz (sav) kınından çıkmış kılıcı elden ele vermeyi yasaklamıştır. (1788)

 

( D / Y )   14.  Bulaşıcı hastalık çıkan yerde bulunanlar, o bölgeyi terk edemezler. (1796-97)

 

( D / Y )   15.  Deccal Mekke ve Medine’yi ele geçirecektir. (1815)

 

( D / Y )   16.  Suskunluk ibadeti cahiliye adetidir. (1805)

 

( D / Y )   17.  Hz. Adem’den kıyamete kadar görülen en büyük fitne Yecüc ve Mecüc’tür. (1818)

 

( D / Y )   18.  Kıyamet, Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça kopmayacaktır. (1824)

 

( D / Y )   19.  Uhud gazileri Müslümanların en faziletlileridir. (1833)

 

( D / Y )   20.  Kıyametten önce yeryüzünde sadece kafirler kalır. (1812)

 

 

 

 

 

 

CEVAPLAR : 1-c,    2-d,     3-a,      4-b,    5-c,    6-d,    7-c,   8-a,    9 -d,    10-b,    11-D,   12-Y,   13-D,    14-D,    15- Y,  16 -D,    17-Y,    18-D,     19- Y,       20-D.