RİYAZܒS-SALİHİN

[PEYGAMBERİMİZİN HAYAT ÖLÇÜLERİ]

 

1.       Aşağıdakilerden hangisi  “acbü’z-zeneb’i” doğru olarak tanımlamaktadır? (1840)

a)    İnsanın ölümden sonra çürümeyen kısmıdır.

b)    Kıyamette insanların canlanması için Allah’ın gökten indireceği suyun adıdır.

c)    Yeniden yaratılışta, insana ruhunun yeniden verilmesini ifade eder.

d)    Şeytanın insan vücudunda dolaşmasına denir.

                              

2.        Aşağıdakilerden hangisi kıyamet alametlerinden olan “emanetin zayi olmasını” doğru bir şekilde belirtmektedir? (1841)

a)        İnsanların kendilerine emanet edilen şeylere ihanet etmesi

b)        Emanetin, ehli olmayan kişilere verilmesi

c)        İnsanların birbirlerine, bir şeyleri emanet edecek kadar güvenememesi

d)        Hepsi

 

3.        Kıyamette insanlar arasında görülecek ilk dava, aşağıdakilerden hangisidir? (1849)

a)        İftira davaları                                                                b)  Kan davaları

c)     Faiz davaları                                                                 d)  Kumar davaları

 

4.     Aşağıdakilerden hangisi “kudret helvası türünden ilahi bir lütuf olan” yiyecektir? (1872)

a)      Çekirge                                                                          b)  Bıldırcın

c)   Zeytin                                                                            d)  Mantar

 

5.       Aşağıdakilerden hangisi, cennet nehirlerinden değildir? (1857)

a)       Fırat nehri                                                                    b)  Dicle nehri

c)    Nil nehri                                                                       d)  Ceyhan nehri

 

6.  “Ey kadınlar! ................... veriniz ve çok istiğfâr ediniz. Çünkü ben cehennemin çoğunu sizin doldurduğunuzu gördüm” buyurmuştu. Orada bulunan kadınlardan biri: Niçin cehennemin çoğunu biz dolduruyoruz? diye sordu. Resûl–i Ekrem de:  “Çünkü siz çok lânet eder ve .................... yaptığı iyilikleri unutursunuz. Aklı ve dini eksik olup da, aklı başında adamların aklını .................. sizin gibisini görmedim” buyurdu. O kadın:  Aklımızın ve dinimizin eksikliği nedir? diye sordu. Resûl–i Ekrem de: “İki kadının .................... bir erkeğin şahitliğine bedeldir. Kadının günlerce ................ kılmadığı olur. (1883)

I.                     Kocanızın

II.                   Çelen

III.                 Sadaka

IV.                 Namaz

V.                   Şahitliği

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) III,  I,   II,  V,  IV,                      b) II,  IV,  I,  V,  III,           c) III,   IV,   II,   V,   I                  d) II,  I,   IV,  III,  V

 

7.  “Ben ..................... sizden önce gideceğim ve sizin için ........................ yapacağım; sizin Allah yolundaki hizmetlerinize şâhitlik edeceğim. Buluşma yerimiz Kevser ................. yanıdır. Ben şu bulunduğum yerden Kevser havuzunu görmekteyim. Ben sizin Allah’a .................. koşmanızdan korkmuyorum. Ama dünya ......................... birbirinizle didişip çekişmenizden korkuyorum." (1864)

I.                     Hazırlık

II.                   Ahirete

III.                 Şirk

IV.                 Havuzunun

V.                   Hırsıyla

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) II,  I,   IV, III, V                         b) II,   III,  I,   IV,  V                      c) II,  III,  V,   I,   IV,     d) III,  I,   IV,   II,  V

 

 

 

 

 

8.       “Ey Âdemoğlu! Sen bana dua ettiğin ve benden ................. umduğun sürece, işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun, onların büyüklüğüne ........................... seni bağışlarım. Ey Âdemoğlu! Günahların .......................... kaplayacak kadar çok olsa, sonra da benden affını dilesen, seni affederim. Ey Âdemoğlu! Sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla karşıma gelsen; fakat ............... hiçbir şeyi ortak koşmamış olsan, şüphesiz ben de seni yeryüzü dolusu ........................... karşılarım.” (1882)

 

I.                 Bana

II.                 Affını

III.               Gökyüzünü

IV.              Bağışla

V.                  Bakmadan

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi uygun olan kelimelerin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) II,  IV,  III,  I,   V                       b) II,  V,  III,  I,  IV,               c) II,  I,    V,   III,  IV             d) II,  I,  V,  IV,    III 

 

9.        “Allah Teâlâ kıyamet gününde üç kişiyle konuşmaz, onları temize çıkarmaz,  ......................... bile bakmaz; onlar için acıklı azâb vardır: Bunlar zina eden ................ , yalan söyleyen ..................., kibirlenen fakirdir.” (1856)                                                                                       Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)   tarafına–evli–münafık                                                                      b)     yüzlerine–evli–alim

 c)   yüzlerine–kadın–alim                                                                      d)     suratlarına– ihtiyar– hükümdar

 

10.     “Allah Teâlâ kıyamet gününde üç kişiyle konuşmaz, yüzlerine bakmaz ve kendilerini temize çıkarmaz; onlar için acıklı azâb vardır: Biri, yolculuk sırasında ihtiyacından fazla ...................... olup da onu öteki yolculardan esirgeyen kimse. Diğeri, ticaret malını ........................ sonra satarken, onu şu kadar fiyata aldım diye yemin eden, gerçek hiç de öyle olmadığı halde müşteri kendine inanan kimse. Öteki de, bir devlet başkanına ........................... hatırına biat sözü veren, kendisine para pul verirse sözünde duran, vermezse sözünden cayan kimsedir." (1839)

Hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)       içeceği–öğleden–mevki                                                                             b)     yiyeceği–ikindiden–para pul

            c)    suyu – ikindiden – dünyalık                                                       d)     ekmeği–öğleden–mevki

 

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) OLARAK İŞARETLEYİNİZ

 

( D / Y )   11.  Çekirge yemek en büyük günahlardandır. (1837)

 

( D / Y )   12.  Mümin bir yılan deliğinden üç defa ısırılmaz. (1838)

 

( D / Y )   13.  Bir  şehirde Allah’ın en beğendiği yer oranın mescidleridir. (1845)

 

( D / Y )   14.  Zehirli iri keleri öldürmek günahtır. (1867-68)

 

( D / Y )   15.  Oruç borcuyla ölenin yerine yakını oruç tutar. (1862)

 

( D / Y )   16.  Devamlı istiğfar edene Allah; her darlıktan ve üzüntüden çıkış, beklemediği yerden rızık verir. (1877)

 

( D / Y )   17.  Şeytan insanın vücudunda kan gibi dolaşır. (1858)

 

( D / Y )   18.  Bir kişi, Allah’a isyan etmeyi dahi adasa, adağını yerine getirmelidir. (1866)

 

( D / Y )   19.  Sıtma su ile serinletilir. (1861)

 

( D / Y )   20.  Hazreti Peygamberin (sav)’in ahlâkı Kur’ân idi. (1851)

 

 

 

CEVAPLAR : 1-a,    2-b,     3-b,      4-d,    5-b,    6-a,    7-a,   8-b,    9 -d,    10-c,    11-Y,   12-D,   13-D,    14-Y,    15- D,  16 -D,    17-D,    18-Y,     19- D,       20-D.