RİYAZܒS-SALİHÎN

[PEYGAMBERİMİZDEN HAYAT ÖLÇÜLERİ]             

 

1. Mü’minlerin rızıkları konusunda endişe içinde olmalarının sebebi ne olabilir?

 

a) Ekonomik sebepler                                                   b) İç karışıklıklar 

c) Allah’a olması gereken güven eksikliği                      d) Savaş

 

 

 

2. “Ey falân! Yatağına yattığında şöyle dua et: Allah’ım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım, işimde sana güvendim. (Rızânı) isteyerek, (azâbından) korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Eğer bu duayı yapıp yattığın gece ölürsen, iman üzere ölürsün, ölmez de sabaha çıkarsan hayra kavuşursun.”

 

Yukarıdaki hadise göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

a) İnsan kendini Allah’a teslim etmelidir             b) Kişi işini Allah’a ısmarlamalıdır

d) Bu duayı yataktan kalkarken yapmalıdır                     c) Allah’tan başkasına sığınmamalıdır

 

 

 

3. “Kim, evinden çıkarken: “Allah’ın adıyla çıkıyor, Allah’a güveniyorum. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak, ancak Allah’ın tevfik ve yardımıyladır” derse kendisine: “Doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun, diye cevap verilir. Şeytan da kendisinden uzaklaşır. ”

Yukarıdaki hadise göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

 

a) Allah adıyla yola çıkılır ve O’na güvenilir

b) Allah’ın yardımıyla günahlardan sakınılır ve taate kuvvet bulunur

c) Bu duayla şeytan insandan uzaklaşır

d) Hiçbiri

 

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi  İslam’ın ifade ettiği kurtuluşu tam anlamıyla tanıtmaktadır?

 

a) İbadet karşılığı olan kurtuluş                                    b) Allah’ın affıyla kurtuluş

c) Şefaatle olan kurtuluş                                             d) Hepsi

 

 

 

5. “Yararlı işler görmekte acele ediniz. Zira yakın bir gelecekte karanlık geceler gibi birtakım fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zamanda insan, mü’min olarak sabahlar, kâfir olarak geceler; mü’min olarak geceler, kâfir olarak sabahlar. Dinini küçük bir dünyalığa satar. ”

 

Yukarıdaki hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 

a) Fitne gelecekte ortalığı kaplayacaktır                       b) İnancını rahatlıkla yaşar

c) İnsan dinini küçük bir dünyalığa satar                      d) İyi işler yapmak için acele etmeli 

 

 

6.  “Yedi (engelleyici) şey(gelme)den önce iyi işler yapmakta acele ediniz.....” şeklinde başlayan hadise göre aşağıdakilerden hangisi gelmeden önce iyilik yapmalı?

 

  a) Unutturan fakirlik                                                   b) Azdıran zenginlik 

  c) Saçma-sapan konuşturan ihtiyarlık                          d) Hepsi

 

7. “Kulum bana nâfile ibadetlerle durmadan yaklaşır, nihayet ben onu severim. Kulumu sevince ben onun ...........................”

Yukarıdaki hadîs-i kudsîde, boş bırakılan yerde hangi ifade kullanılmaktadır?

 

a) İşiten kulağı olurum                                                  b) Gören gözü olurum

c) Yürüyen ayağı olurum                                              d) Hepsi

 

 

8. Ölüyü kabre gidinceye kadar üç şey takip eder biri ölüyle kalır. Aşağıdakilerden hangisi ölüyle kalır?

a) Çoluk çocuğu           b) Malı             c) Ameli           d) Hiçbiri

 

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a)      Cuma namazına ezandan sonra gitmeli

b)      Cuma hutbesi sessizce dinlenmeli                           

c)      Hutbe okunurken başka şeylerle meşgul olmamalı

d)      Cuma namazı için güzelce abdest almalı

 

 

 

 

DOĞRU (D) ve YANLIŞ (Y) OLANLARI İŞARETLEYİNİZ:

 

10. İnsanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır: Sıhhat ve boş vakit.

 

11. Sadaka olarak verilen yarım hurma sahibini cehennemden koruyabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: 1-9. sorular 10; 10-11. sorular 5 puandır.

 

 

 

CEVAPLAR: 1. c w 2. d w 3. d w 4. b w 5. b w 6. d w 7. d w 8. c w 9. a w 10. Dw 11. D w