RİYAZܒS-SALİHÎN

[PEYGAMBERİMİZDEN HAYAT ÖLÇÜLERİ]

 

 

1.      Nafile ibadetlerde önemli olan aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Güç yettiğince yapmak                                  b) Ömür boyu gece ibadeti

c) Hergün oruç tutmak                                     d) Hayat boyu evlenmemek

 

2.  “Din kolaylıktır. Dini aşmak isteyen kimse, ona yenik düşer. O halde, orta yolu tutunuz, en iyiyi yapmaya çalışınız, o zaman size müjdeler olsun; günün başlangıcından, sonundan ve bir miktar da geceden faydalanınız. ”

        Bu hadisten aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaktadır?

 

a) Orta yol tutulmalı                                         b) En iyiyi yapmak için uğraşmalı 

c) Din kolaylıktır                                              d) Hepsi

 

3. İnsanın kendi bünyesini zorlayarak nafile ibadet yapması neden yasaklanmamıştır?

 

a) Kişi üzerinde Rabbinin hakkı vardır                 b) İbadetlerin hakkı vardır 

c) Nefsinin hakkı vardır                                    d) Ailenin hakkı vardır 

 

4.      Davud (a.s.)’ın orucu olarak adlandırılan oruç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Her gün oruç tutmak                                    b) Bir gün tutup, on gün tutmamak 

c) Bir  gün tutup, bir gün iftar etmek                  d) Bir gün tutup, iki gün iftar etmek

 

5.      İhtilaflar ortaya çıktığında müslümanların yapması gereken nedir?

 

a) Ehli sünnete uymak              

 b) Rasül’ün ve Hulefa-i Raşidin’in sünnetine uymak 

c) Ortaya çıkan bid’atlere uymak                     

d) Devlet başkanına uymak

 

6.  “İstemeyenler dışında, ümmetimin tamamı cennete girer”

  Bu hadise göre cenneti istemeyenler kimler olabilir?

 

            a) Peygambere itaat edenler                             b) Peygambere itaat edemeyenler 

 c) Peygambere itaat etmeyenler                       d) Hiçbiri

 

7.  Mü’minler saflarını düzeltmezse başlarına aşağıdakilerden hangisi gelir?

 

a) Allah aralarına düşmanlık verir                      b) Birbirlerine buğz ederler 

c) Kalblerine ihtilaf koyar                                 d) Hepsi

 

8.  “Sizden birinizin lokması düştüğünde hemen onu alsın ve üze–rine yapışanları temizleyip yesin, onu şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadıkça da elini mendile silmesin. Çünkü o kimse, bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez. ”

  Bu hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 

a) Lokma düştüğünde almalı     

b) Bereket yemeğin herhangi bir yerinde olabilir 

c) Parmaklara bulaşanlar da yenmeli                

d) Yemekten sonra “Elhamdülillah” demeli

 

9.  “Bundan sonra söyleyeceğim şudur ki: Sözün en hayırlısı Allah’ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sel–lem’ in yoludur. İşlerin en kötüsü, sonradan ortaya çıkarılmış olan bid’atlardır. Her bid’at dalâlettir, sapıklıktır. ”

   

Bu hadis-i şerife göre sözün en hayırlısı nedir?

 

a) Bidatlerdir                                                   b) Rasül’ün yoludur 

 c) Allah’ın kitabıdır                                          d) Dalalettir

 

10. “İslâm’da iyi bir çığır açan kimseye, bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. Fakat onların sevabından hiçbir şey noksanlaşmaz. Her kim de İslâm’da kötü bir çığır açarsa, o kişiye onun günahı vardır. O kötü çığırda yürüyenlerin günahından da ona pay ayırılır. Fakat onların günahından da hiçbir şey noksanlaşmaz. ”       

 Bu hadise göre, İslam’da kötü bir yol açanın günahı nedir?

 

a) Kendi yaptığının günahı                                 b) Kendisine uyanların sevabı 

c) Kendisinin ve kendisine uyanların günahı        d) Hiçbiri

 

11.   Aşağıdakilerden hangisi cihatla ilgili değildir?

 

a) İyiliğe öncülük edene, iyiliği yapanın sevabı vardır 

b) Savaşa gidecek mü’mini techiz eden, cihad sevabı alır 

c) Cihada gidenin ailesinin ihtiyaçlarını karşılayan, cihad sevabı alır                       

d) Cihad İslam’ın yüce olması için yapılır

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU(D) YANLIŞ(Y) OLARAK İŞARETLEYİNİZ

 

(  D / Y  )  12.          Peygamberimiz’in namazı ve hutbesi  normal uzunlukta idi.

(  D / Y  )  13.          Bütün zamanını oruçlu geçirenin orucu yoktur.  

(  D / Y  )  14.          Kim bizim dinimizde olmayan bir şey yaparsa o makbüldür.

(  D / Y  )  15.          Sapan taşı av avlamaz, düşman öldürmez. Sadece göz çıkarır ve diş kırar.

(  D / Y  )  16.          İşlerin en iyisi, sonradan ortaya çıkarılmış olan bid’atlardır.

(  D / Y  )  17.          Bir kimse ölürken mal bırakırsa o mal kendi yakınlarına aittir.

(  D / Y  )  18.          Haksız olarak öldürülen her kişinin kanından bir pay, Âdem’in ilk oğluna ayrılır.

(  D / Y  )  19.          Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapan gibi olamaz.

(  D / Y  )  20.          İnsanları doğru yola çağıran kimseye, kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAPLAR: 1. a w 2. d w 3. b w 4. c w 5. b w 6. c w 7. d w 8. d w 9. c w 10. cw 11. a w 12. D w 13. D w 14. Y w 15. D w 16. Y w 17. D w 18. D w 19. Y w 20. D w