RİYAZܒS-SÂLİHÎN

[PEYGAMBERİMİZDEN HAYAT ÖLÇÜLERİ]

 

 

1.         “.........bir sadakadır. Bir kimseye ................ veya yükünü hayvanına yüklemesine yardım etmen bir sadakadır. Güzel bir ........... sadakadır. Gelip geçenleri rahatsız eden bir şeyi ........... bir sadakadır.”

I.                    söz söylemek

II.                 yoldan alıp atman

III.               bineğine binerken yardımcı olman

IV.              İki kişinin arasını bulman

Hadiste boş bırakılan yerler, numaralı olarak verilen kelimelerle doldurulmak istendiğinde, sıralama nasıl olur?

a)      I, II, III, IV.                                                           b) IV, III, II, I.

c)  IV, III, I, II.                                                            d) IV, II, III, I.

 

 

2. Aşağıdaki durumlardan hangisinde yalan söylemeye izin verilmemiştir?

a) Savaşta düşman aldatmak için                                  b) Güzel söz söylemek amacıyla 

c) İki kişinin arasını bulmak amacıyla                             d) Aile düzenini korumak amacıyla

 

 

3. “Size cennetlikleri bildireyim mi?” sözleriyle başlayan ve “Size cehennemliklerin kimler olduğunu söyleyeyim mi?” şeklinde devam eden hadise göre, aşağıdakilerden hangisi cehennemliklerin özelliklerinden biri değildir?

a) Katı kalpli                                                               b) Kaba

c) Cimri                                                                      d) Yalancı

 

 

4. Namazda bir durumla karşılaşan kimse ne yapmalıdır?

            a) “Elhamdülillah” demelidir.                                         b) El çırpmalıdır.

            c) “Sübhânallah” demelidir.                                          d) “Allâhu Ekber” demelidir.

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin Veda  Haccında yaptığı konuşmada değindiği konulardan biri değildir?

a) Kocasının malını korumak ve tutumlu sarfetmek kadının kocasına karşı görevidir.

b) Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır.

c) Kocasının istemediği kişiyi eve almamak kadının kocasına karşı görevidir.

d) Giyim kuşam ve yeme-içme konusunda iyi imkan sağlamak kadının kocası üzerindeki hakkıdır.

 

 

6. Hadislerde çerçevesi çizilen “yoksul”a en yakın tarif aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Gerçek yoksul, kimseden bir şey dilenmeyen kimsedir.

b)      Gerçek yoksul, kendisine yetecek malı bulunmayan ve kimseden bir şey dilenmeyen kimsedir.

c)      Gerçek yoksul, kendisine yetecek malı bulunmayan, muhtaç olduğu bilinip de kendisine sadaka verilmeyen ve muhtaç olduğu halde kimseden bir şey dilenmeyen kimsedir.

d)      Gerçek yoksul kendisine yetecek malı bulunmayan, muhtaç olduğu bilinip de kendisine sadaka verilmeyen ve muhtaç olduğu halde kimseden bir şey dilenmeyen, Allah’a imanı halis kimsedir.

 

7. Hz. Peygamber’in iki parmağını paralel uzatarak kıyamet gününde ya da cennette “şöyle yanyana bulunacağız” dediği kişiler kimlerdir?

a)      Yetimi himaye eden kimseler                                 

b)      İki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye eden kimseler

c)      Kendi yetimini ve başkasına ait yetimi himaye eden kimseler                                   

d)      Hepsi

8)         I. Yediğiniz ölçüde yedirmek

II. Giydiğiniz seviyede giydirmek

III. Dayak atmamak

IV. Yaptıkları işin çirkin olduğunu söylememek

V. Kendilerine güzel olduklarını sıklıkla ifade etmek

VI. Onları yataklarında yalnız bırakmamak

Yukarıda numaralı olarak verilmiş cümlelerde ifade edilenlerden hangileri hadiste kadınların erkekler üzerindeki haklarından biri olarak zikredilmemiştir?

a) I, II, IV.                                                                  b) Yalnızca V.

c) Yalnızca II.                                                             d) III, V, VI.

 

 

 

9) Hz. Aişe’nin verdiği üç hurmayı iki çocuğuna birer tane verip birisini de kendisine alarak paylaşan kadın, kendi payına düşen hurmayı da çocukları isteyince onlara paylaştırmış, bu da Hz. Aişe’yi hayran bırakmıştı. Bu olayı aktardığı Hz. Peygamber’in karşılığı ne olmuştu?

a)      Bu şefkati sebebiyle Allah Teâlâ o kadına dünya saadeti nasip etmiştir.                               

b)      Bu şefkati sebebiyle Allah Teâlâ o kadına mutlaka cenneti vermiş veya cehennemden azad etmiştir.

c)      Bu şefkati sebebiyle Allah Teâlâ o kadına mutlaka cehennem ateşini haram kılmıştır.

d)      Hiçbiri

 

 

10. Herkesin kendi idaresindekilere karşı konumunu ifade etmek üzere Hz. Peygamber’in kullandığı sembol, aşağıdakilerden hangisinde doğru özetlenmiştir?

            a) Sürü – Çoban                                                          b) Kurt – Kuzu

            c) Koyun – Sürü                                                          d) Deve – Kervan

 

 

 

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) OLARAK İŞARETLEYİNİZ

( D  /  Y  )  11.         “Besmele çek! Sağ elinle ye! Hep önünden ye!”

( D  /  Y  )  12.         Arkadaşın hayırlısı, komşularına hayrı dokunan arkadaştır.

( D  /  Y  )  13.         İki komşudan birine hediye verecekseniz daha önce size hediye vermiş olanı tercih ediniz.

( D  /  Y  )  14.         Çocuk yedi yaşına girince, namaz kılması söylenmelidir.

( D  /  Y  )  15.         İnsanların arasını bulmak için yalan söz ya da haber götüren kimse yalancı sayılmaz.

( D  /  Y  )  16.         Duvarınıza ağaç çakmak isteyen komşunuza, yapmak istediğinin makul olmadığını izah ederek hoşlukla uzaklaştırın.

( D  /  Y  )  17.         Hz. Peygamber ve ailesi dahil, sadaka olarak verilen şeylerden yemek helaldir.

( D  /  Y  )  18.         Allah’ın rızasını düşünerek yapılan harcamaların hepsinin mükâfaatı verilecektir.

( D  /  Y  )  19.         Bir kadın kocası yanındayken ondan izin almadıkça oruç tutamaz.

( D  /  Y  )  20.         Allah, bizlere yardım edip rızık veriyorsa, bu, aramızdaki cömert ve muttaki zenginler sâyesindedir.

NOT: Her soru 5 puandır.

CEVAPLAR: 1. c w 2. b w 3. d w 4. c w 5. a w 6. c w 7. d w 8. d w 9. b w 10. a w 11. D w 12. Y w 13. Y w 14. D w 15. D w 16. Y w 17. Y w 18. D w 19. D w 20. Y w