RİYAZܒS-SALİHİN

[PEYGAMBERİMİZİN HAYAT ÖLÇÜLERİ]

 

1.      “Rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen” kişi ne yapmalıdır?

a) Akrabasının iyiliğine aynıyla karşılık vermeli               b) Akrabasını kollayıp gözetmeli

c) Müslüman olmayan akrabalarıyla görüşmemeli                      d) Akrabasını sevmeli

 

 

  1. Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i beytten değildir [Zeyd’in Ehl-i beyt için getirdiği kıstası göz önünde bulundurunuz]?

a) Ali ailesi                               b) Akîl ailesi                 c) Ebu Bekir ailesi        d) Ca’fer ailesi            

 

  1. Aşağıdakilerden hangisi hadiste büyük günahlardan biri olarak zikredilir?

a) Ana babaya itaatsizlik etmek                                    b) Hırsızlık yapmak

c) İçki içmek                                                               d) Faiz alıp-vermek

 

 

4.      Yoksula verilen sadakanın bir, akrabaya verilen sadakanın iki sadaka yerine geçmesinin sebebi nedir?

a) Akraba olan kişi daima daha yoksul olduğu için                     

b) Akraba koruyup-gözetilmiş olduğu için 

c) Akrabalarla kan bağımız olduğu için             

d) Hiçbiri

 

 

5.      “Cemaata ................. en iyi bilen ve okuyanları imam olsun. Bunda eşit iseler, ......... en iyi bilen; eğer onda da denk olurlarsa, önce ..................  etmiş olan; bu hususta da aynı iseler............... en büyükleri imam olsun. ............................olduğu yerde kişiye, izni olmadıkça bir başkası imam olmaya kalkmasın. Hiç kimse, başkasının evinde, izni olmadıkça ev sahibinin özel yerine oturmasın.” 

I. Kur’an’ı

II. Hicret

III.  Sünnet

IV. Hakim ve yetkili

V. Yaşça

Hadiste boş bırakılan yerler numaralı olarak verilen kelimelerle doldurulduğunda, sıralama aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

       a) III, V, II, IV, I                     b) V, IV, I, III, II          c) V, IV, III, II, I          d) I, III, II, V, IV  

 

 

6.      Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, ilgili hadiste “Allah’a saygıdan kaynaklandığı belirtilen saygı ve tazim” örneklerinden biri olarak geçmemektedir?

a) Bebekli ya da hamile hanımlara gösterilen saygı         b) Adil hükümdara gösterilen saygı       

c) Saçı-sakalı ağarmış müslümana gösterilen saygı         d) Kur’an’ı yaşayan hafıza saygı

 

 

  1. Bir kadın ile evlenmek için tercih edilmesi tavsiye olunan özellik (vasıf) aşağıdakilerden hangisidir?

a) Güzellik                               b) Soy                          c) Dindarlık                  d) Zenginlik

 

 

8.      “İnsan, ..............  yaşayış tarzından etkilenir. O halde her biriniz ........... edineceği kişiye dikkat etsin!”

Hadiste boş bırakılan yerler için en uygun kelime dizisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ailesinin-akraba                                                      b) Komşusunun-komşu 

c) Eşinin-eş                                                                 d) Dostunun-dost

 

  1. Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın ölümünden sonra onlara yapılabilecek iyiliklerden biri olarak sayılmamıştır?

a) Ana-babanın vasiyetlerini yerine getirmek

b) Ana-babanın adının hatırlanmasını sağlayacak sadaka-i cariye cinsinden tasadduklarda bulunmak

c) Ana-babaya dua edip günahlarının bağışlanmasını dilemek

d) Ana-babanın akrabalarını ve dostlarını koruyup-gözetmek ve ikramda bulunmak

 

  1. Bir evlat ne yaparsa babasının babalık hakkını ödemiş olabilir?

a) Babasının emirlerini yerine getirir ve yasakladığı şeyleri yapmazsa

b) Babasının akrabalarına iyilikte bulunursa

c) Babasını köle olarak bulur ve satın alıp azad ederse

d) Babasının ihtiyarlığında ihtiyaçlarını karşılarsa

 

 

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) OLARAK İŞARETLEYİNİZ

 

( D / Y ) 11.           Kendisine en iyi davranılması gereken kişi babadır.

 

( D / Y ) 12.           Akrabanın yaptığı iyiliğe aynıyla karşılık vermek, onları koruyup gözetmek anlamına gelir.

 

( D / Y ) 13.           Allah’a ibadet edip ona hiçbir şeyi denk tutmayan, namaz kılıp zekat veren, akrabasını koruyup gözeten; cennete götürecek, cehennemden uzaklaştıracak şekilde davranmış olur.

 

( D / Y ) 14.           Dedi kodu yapmak, çok soru sormak, malı israf etmek haram kılınmıştır.

 

( D / Y ) 15.           Anne ve baba, cennete en ortadaki kapıdan girmeye vesile olur.

 

( D / Y ) 16.           Allah’a ortak koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek, haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmek büyük günahlardır.

 

( D / Y ) 17.           Akrabasıyla ilgisini kesen kimse cennete giremez.

 

( D / Y ) 18.           Küçüklerimize acımayan, büyüklerimizin şerefini tanımayan bizden değildir.

 

( D / Y ) 19.           Hz. Peygamber ikişer-ikişer gömdüğü şehidleri, Kur’an’ı en çok bileni kıbleye yakın olacak şekilde yerleştirmiştir.

 

( D / Y ) 20.           Söz, küçüğe bırakılmalıdır.

 

 

 

NOT: Her soru 5 puandır.

 

 

 

 

CEVAPLAR  : 1.b, 2.c, 3.a, 4.b, 5.d, 6.a, 7.c, 8.d, 9.b, 10.c, 11.Y, 12.Y, 13.D, 14.Y, 15.D, 16.D, 17.D, 18.D, 19.D, 20.Y.