RİYAZܒS-SALİHİN

[PEYGAMBERİMİZİN HAYAT ÖLÇÜLERİ]

 

1.         I. Sevdiğini Allah için sevmeli

            II. İçki içmemelidir

III. Allah ve Rasülü’nü herkesten çok sevmeli

IV. Ana-babasına itaat etmeli, ihtiyarlıklarında koruyup gözetmeli

V. Tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin görmeli

“İmanın tadını almak isteyen” kişinin yapması gerekenler [yukarıda verilen cümleler dikkate alındığında], aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

a) I, II, III, IV                          b) II, III, IV, V                         c) III, IV, V                 d) I, III, V

 

 

2.      Peygamberimiz’in (sav) “İnsanlar bunları yaptıkları takdirde, kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar.” dediği hadiste; insanlardan yapmaları istenenler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yanlış olarak verilmiştir?

a) Allah’tan başka ilah olmadığına inanmak             

b) Hacca gitmek

c) Muhammed’in Allah Rasülü olduğuna iman etmek

d) Namazı dosdoğru kılmak                                               

 

 

3.      Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Peygamber’in  Allah’ın sevgisini hak edeceğini ifade ettiği kişilerden değildir?

a) Allah rızası için sadaka alan                                            b) Allah rızası için toplanan 

c) Allah’ın rızası için birbirini ziyaret eden                            d) Allah için birbirini seven 

 

 

4.       Aşağıdakilerden hangisi, “Allah’ın kıyamette arşının gölgesinde barındıracağı kişilerden” biri olarak zikredilmemiştir?

a) Sol elinden bile gizli sadaka veren kişi                              b) Kalbi mescitlere bağlı müslüman 

c) Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat geçiren insan         d) Adil devlet başkanı

 

 

5.       “İnsanlar......... ve ............. madenleri gibidir. İslâm öncesi dönemde hayırlı olanlar, İslâm döneminde de ................. kavramak kaydıyla hayırlıdırlar.  Ruhlar, ............ gibidir. Birbirleriyle tanışan ruhlar, birbirleriyle ..................., tanışmayanlar da ayrılığa düşerler.”. 

I. İslâm’ı                                 IV. Askerî birlikler

II. Kaynaşırlar                        V. Altın 

III. Gümüş                              

Hadiste boş bırakılan yerleri doldurmaya uygun seçenekler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

                  a) III, V, II, IV, I          b) I, III, II, IV, V          c) V, III, I, IV, II                      d) IV, V, I, II, III

 

 

6.      Sahabeden birinin “Kâfirlerden bir adamla karşılaşsam ve onunla vuruşsak, o benim ellerimden birini kılıçla vurup koparsa, sonra da benim elimden kurtulmak için bir ağacın arkasına sığınsa ve: ‘–Ben, Allah için müslüman oldum’, dese, onu böyle dedikten sonra öldürebilir miyim, yâ Resûlallah! Ne dersin?” sorusuna Hz. Peygamber nasıl cevap vermiştir?

a) “Allah’ın rızası, onu öldürmendedir”                    b) “Sakın onu öldürme”

c) “Öldürmen, en doğru olandır”                             d) “Öldürmesen daha iyi olur.”

 

 

7.      Allah’ın insanlarla aracısız konuşacağı günle ilgili hadisteki bilgilerden  aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

       a) “Kişi sağına bakar önceden gönderdiği kötülükleri görür”   b)“Soluna bakar yaptığı iyilikleri görür” 

c) “Yarım hurma ile de olsa cehennemden korununuz.”           d) “Önüne  bakar sadece cenneti görür” 

 

8.      “Hiçbir kul, kıyamet gününde, .....................  nerede tükettiğinden, .................. ne gibi işler yaptığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bulunduğu yerden kıpırdayamaz.”

Hadisteki boşluklar için doğru kelime dizisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) malını-hayatında             b) hayatını-parasıyla                  c) parasını-ilmiyle          d) ömrünü-ilmiyle

 

 

9.      “Günah işlemek” ve “Allah’tan bağışlanma dilemekle” ilgili hadislerde aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?

a) günah işlemek-bağışlanma istemek                                  b) günah işlemek-bağışlanma istememek      

c) günah işlememek-bağışlanma istememek                          d) hiç günah işlememek                                   

 

 

10.  “.....Biz ise şu anda sizleri, bize apaçık belli olan davranışlarınız sebebiyle hesaba çekeriz. Dolayısıyla bize iyi davranışlar gösteren kimseyi, güvenilir kimse bilir ve ona yaklaşırız. Onun gizli hallerinden hiçbir şeyi araştırmak bize düşmez. O kişinin gizli halleriyle ilgili hesabını Allah görür. Bize karşı kötü davranışlar sergileyen bir kimseyi de güvenilir bulmayız. O kişi, gayesinin iyi olduğunu söylese bile ondan emin olmaz ve kendisini doğrulamayız.” sözleri kim tarafından söylenmiştir?

a) Abdullah İbni Utbe İbni Mes’ûd                                      b) Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

c) Nu’mân İbni Beşîr                                                                     d) Ömer İbni Hattâb

 

 

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU (D)–YANLIŞ (Y) OLARAK İŞARETLEYİNİZ

 

( D  /  Y ) 11.  Kişi sevdiği ile beraberdir.

 

( D  /  Y ) 12.  Din kardeşini seven kişi, ona sevdiğini bildirmemelidir.

 

( D  /  Y ) 13.  Kim Allah’tan başka ilâh yoktur der ve Allah’tan başka ibadet edilenleri inkâr ederse, o kimsenin malı ve kanı haram olur.

 

( D  /  Y ) 14.  Eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz, çok güler az ağlardınız.

 

( D  /  Y ) 15.  Cennet, Allah’ın metâıdır.

 

( D  /  Y ) 16.  Korkan kimse, geceleyin yol alır. Gece yol alan kimse de varacağı yere ulaşır.

 

( D  /  Y ) 17.  Allah Teâlâ, kullarına, bir kadının kocasına olan şefkatinden daha fazla sevgi ve merhamet duyar.

 

( D  /  Y ) 18.  Allah’ın rahmeti gadabından üstündür, ileridir.

 

( D  /  Y ) 19.  Selamlaşmak, mü’minlerin birbirini sevmelerine vesile olur.

 

( D  /  Y ) 20.  Allah rızası uğrunda birbirlerini sevenler için peygamberlerin ve şehidlerin bile imreneceği nurdan minberler vardır.

 

 

 

 

 

NOT: Her soru 5 puandır.

 

 

 

CEVAPLAR: 1. d w 2. b w 3. a w 4. c w 5. c w 6. b w 7. c w 8. d w 9. a w 10. d w 11. D w 12. Y w 13. D w 14. Y w 15. D w 16. D w 17. Y w 18. D w 19. D w 20. D w