RİYAZܒS-SALİHİN

(PEYGAMSERİMİZİN HAYAT ÖLÇÜLERİ)

 

1.       “Allah-kul hukukunu” ifade eden hadiste, aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

a)       Sadece Allah’a kulluk etmek, Allah’ın kulu üzerinde bir hakkıdır.

b)       Allah ve Rasülü’nü herkesten çok sevmek, Allah’ın kulu üzerinde bir hakkıdır.

c)       Allah’a ortak koşmayanlara azab etmemek, kulların Allah üzerinde bir hakkıdır.

d)       Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak Allah’ın kulu üzerinde bir hakkıdır.

 

  1. “Mü’min ve kafirin” yaptığı iyiliklerin karşılığıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a)       Kafir iyiliklerinin  karşılığıyla dünyada rızıklanır, ahirette de rızıklandırılmaya devam eder.

b)       Kafir ve mümin yaptıklarının karşılığını dünyada görür, ahirette de lütuflanmaları devam eder.

c)       Kafir, sadece dünyada; mümin, dünyada ve ahirette iyiliklerinin karşılığını görür.

d)       Mümin yaptıklarının karşılığını ahirette görür.

 

  1. “Azîz ve celîl olan Allah, gündüz günah işleyenin ................  kabul etmek için ........... rahmet kapısını açık tutar; gece günah işleyenin tövbesini kabul etmek için ............. rahmet kapısını açık tutar. Bu uygulama .............    ......................  doğuncaya kadar böylece devam eder.”

I.             gece

II.            batıdan

III.          tövbe

IV.          güneş  

V.            gündüz

Hadiste boş bırakılan yerlere gelmesi gereken kelimeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralama ile verilmiştir?

a) III,  II,  I,  V,  IV                   b) III,  I,  V,  II,  IV              c) III,  V,  I,  IV,   II               d) III,  I,  V,  IV,  II

 

4.      “Abdest ve namaz” hadisine göre, aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a)       Gölge döndüğü zaman öğle namazını kıl.

b)       Güneş batıncaya kadar namaz kılınabilir.

c)       Her kim, abdest suyuyla ağzına-burnuna su verirse, ağzı ve burnunun günahları dökülür.

d)       Güneş doğup bir mızrak boyu yükselinceye kadar namaz kılınmaz.

 

  1. “Eğer, ................... Allah’ın azabının nitelik ve niceliğini bilseydi, ..................... ümidine kapılmazdı. ................. de  Allah’ın ............................  nitelik ve niceliğini tam olarak kavrayabilseydi, O’nun cennetinden asla ümidini kesmezdi.”

I.                     mü’min    

II.                   rahmetinin

III.                 kâfir

IV.                cennet

Hadiste boş bırakılan yerlere uygun seçenekler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

       a)  I,   IV,    III,   II                 b) I,   III,   II,  IV   c)   I,  II,  III,  IV                    d)  IV, III, I, II

                      

 

6.      Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, Allah katında her şeyden daha sevimli olan “iki damla” ve “iki iz”den biri değildir?

a)       Allah yolunda dökülen kan damlası.

b)       Allah korkusuyla akıtılan gözyaşı damlası.

c)       Allah’ın emrettiği farzlardan birine giderken başa gelen kazada alınan yara izi.

d)       Allah’ın emrettiği farzlardan birini yerine getirmekten oluşan kulluk izi.

 

 

7.      Dünyanın idaresi müslümanlara verildiğinde sakınmaları gereken şeyler, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

       a) Dünyanın hoş manzarasından                                      b) Dünyadan ve kadınlardan           

c) Dünyanın tatlılığıından                                                 d) Dünyanın tatlılığı ve hoş manzarasından

 

  1. “Allah’ın ve insanların sevgisini kazanmak” için yüz çevirilmesi gerekenler, hangi şıklarda doğru olarak verilmiştir?

a) Dünyadan                        b) İnsanların sahip olduğu şeylerden             c) Dünyalıklardan                d) Hepsi  

 

  1. “İnsanların dünyadaki hakları” aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmemiştir?

a) Yiyecek ekmek                                                b) Soğuktan koruyacak elbise                                                            c) Oturacağı ev                                                                d) Su koyacak kap

 

  1. Aşağıdakilerden verilenlerden hangisi cennet ve cehennemle ilgili hadislerde belirtilmemektedir?

a) Cehennemdekilerin çoğu yoksullardır                        b) Zenginler hesaba çekilmek üzere alıkonurlar

c) Cehennemdekilerin çoğu kadınlardır                          d) Cennettekilerin çoğunluğu fakirlerdir

 

 

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) OLARAK İŞARETLEYİNİZ

 

( D / Y )   11.  Kıyamet günü bazı müslümanlar dağlar kadar günahlarla gelir, Allah da onları affetmez.

 

( D / Y )   12.  Allah Teâlâ, kulunun bir şey yedikten ve bir şey içtikten sonra hamdetmesinden  hoşnut olur.

 

( D / Y )   13.  Cennet ve cehennem insanlara ayakkabısının bağlarından daha yakındır.

 

( D / Y )   14.  Dünya Allah için ancak bir ölü oğlak kadar değerlidir.

 

( D / Y )   15.  Peygamberimiz müslümanların dünyaya gönüllerini kaptırmalarından asla korkmamaktadır.

 

( D / Y )   16.  Sağılan süt memeye gerisingeri girmedikçe, Allah korkusuyla ağlayan kimse cehenneme girmez.

 

( D / Y )   17.  Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir.

 

( D / Y )   18.  Her ümmetin bir fitnesi (imtihan sebebi) vardır, Müslümanların fitnesi de kadındır.

 

( D / Y )   19.  Peygamberi seven, fakirliğe hazır  olmalıdır.

 

( D / Y )   20.  Allah katında dünyanın değeri sivrisinek kanadı kadar değildir.

 

 

 

NOT: Her soru 5 puandır.

 

 

 

 

CEVAPLAR  :1-b,    2-c,    3-d,     4-b,    5-a,    6-c,   7-b,   8-d,    9-b,   10-a,      11-Y,    12-D,    13-D,    14-Y,    15-Y, 

 

16-D,    17-D,    18-Y,     19-D,       20-D