Müslümanın Hayat Ölçüleri Bölümü

1) İhlâs Ve Niyet (Gizli Ve Açık Bütün İşlerde, Sözlerde Ve Hallerde İyi Niyet Ve İhlâs)

2) Tövbe (Allah’tan Af Dilemek)

3) Sabır (Sabrın Fazileti)

4) Sıdk (Doğru Sözlülük)

5) Allah’ın Kullarını Kontrol ve Denetimi

6) Takva (Yolunu Allah ve Kitabıyla Bulma)

7) Sağlam İman ve Allah’a Güvenip Dayanmak.

8) Allah’ın Çizdiği Doğru Yolda Olmak (Hayırlı İşlere Koşmak Ve Hayra Yönelmiş Kişiyi Ciddi Ve Tereddütsüz Şekilde Onu İşlemeye Teşvik Etmek)

9) Yaratılanların Büyüklüğü Dünya Ve Ahiret İşlerini Düşünme.

10) Hayırlı İşlere Koşmak Ve İyilik Yapmak.

11) Allah’ın Rızası Ve Cenneti Kazanmak İçin Gayret Etmek.

12) Ömrün Sonlarına Doğru İyilikleri Artırmaya Teşvik.

13) Hayır Yollarının Çok Oluşu.

14) İbadet ve Allah’ın Emirlerine Uymada Ölçülü Olmak.

15) İbadet Ve Hayırlı İşleri Devamlı Yapmak.

16) Peygamber Sünnetini Ve Edeblerini Korumak.

17) Allah’ın Hükmüne Boyun Eğmek.

18) Dinde Meydana Getirilen Yeniliklerden (Bidatlardan) Sakınmak.

19) İyi Veya Kötü Çığır Açanlar

20) Hayır Ve İyiliklere Öncülük Etmek.

21) İyilik Ve Hayırlarda Yardımlaşma.

22) Nasihat İkaz Ve Hatırlatma.

23) İslamın İyi Dediklerini Emretmek, Kötü Dediklerinden Sakındırmak.

24) Dinin İyi Dediklerini Emredip Kötü Dediklerinden Sakındırdığı Halde Sözü İle İşi Birbirine Benzemeyenin Cezasının Şiddeti

25) Emaneti Yerine Getirmek.

26) Zulmün Haram Oluşu.

27) Müslümanların Haklarına Saygı Göstermek.

28) Müslümanların Ayıplarını Örtmek.

29) Müslümanların İhtiyaçlarını Karşılamak.

30) Şefaat (Yardım Ve Aracılık Yapmak)

31) İnsanların Arasını Bulma.

32) Güçsüz Müslümanlar İle Fakirlerin Ve Adı Sanı Anılmayanların Değeri

33) Yetim Kimsesiz Ve Zayıfları Koruyup Gözetmek.

34) Kadınlara İyi Davranmak.

35) Kocanın Karısı Üzerindeki Hakları 36) Ailenin Geçimi

37) Mü’min İyi Ve Değerli Şeyleri

 İnfak Etmeli

38) Ailede Din Eğitimi

39) Komşu Ve Komşuluk Hakkı

40) Ana Babaya İyilik Ve Akrabayı Ziyaret

41) Ana Babaya Karşı Gelmenin Ve Akraba İle İlgiyi Kesmenin Haramlığı

42) Ana Babaya Dostlarına Ve İkrama Layık Kimselere İkram Etmek.

43) Rasulullah’ın Soy Ve Sopuna İkram..

44) Âlimlere Saygı (Âlimlere, Büyüklere Ve Fazilet Sahibi Kişilere Saygı Göstermek, Onları Başkalarına Üstün Tutmak, Toplantılarda Öne Geçirmek Ve Üstünlüklerini Belirtmek, Takdir Etmek)

45) İyi Kişileri Ziyaret Edip Sohbette Bulunmak.

46) Allah İçin Sevmek Ve Bunu Yaymak.

47) Allah’ın Kulunu Sevmesinin İşaretleri

48) Fakir Ve Güçsüzlere  Eziyet Etmemek.

49) Görünüşe Göre Hüküm Vermek Kalblerdekini Allah’a Bırakmak.

50) Allah’ın Güç Ve Azabına Karşı Devamlı Sorumluluk Bilincinde Olmak.

51) Allah’ın Rahmetini Ümid Etmek.

52) Allah’tan Rahmetini Ümid Etmek.

53) Korku İle Ümit Arasında Yaşamak.

54) Dini Heyecan Ve Ahiret Endişesinden Dolayı Ağlamak Ve Ağlamanın Değeri

55) Zühdün Üstünlüğü (Dünyaya Karşı Zühdün Fazileti Dünyalığa Düşkünlüğü Azaltmaya Teşvik.

Dünyada İhtiyaçtan Fazlasına Sarılmamanın Gerekliliği Ve Fakirliğin Üstünlüğü)

56) Açlık Ve Sade Yaşamanın Üstünlüğü.

57) Kanaat Tok Gözlülük Ve Orta Yolu Seçmek (Kanaat, Tok Gözlülük, Geçimde Orta Yolu Seçmek, İnfâk Etmek Ve Zorda Kalmadıkça Dilenmeyi Kötülemek)

58) Göz Dikmeksizin Ve İstemeyerek Sadaka Almanın Caiz Oluşu.

59) Elinin Emeğiyle Geçinip Kimseden Bir Şey İstememek (Elinin Emeğiyle Geçinerek İffetli Yaşamayı Ve Hiç Kimseden Bir Şey Dilenmemeyi Teşvik)

60) Cömertlik Ve Hayır Yollarına Harcamak.

61) Cimrilik Ve Açgözlülükten Sakınmak.

62) Başkalarını Kendine Tercih Etmek.

63) Ahirete Yarışırcasına  Hazırlanmak.

64) Şükreden Zenginin Fazileti

65) Ölümü Devamlı Hatırlamak Ve Nefsin Arzularını Dizginlemek.

66) Kabir Ziyareti Ve Bu Ziyarette Ne Denileceği

67) Başa Gelenlerden Dolayı Ölümü İstemenin Doğru Olmadığı

68) Günahtan Sakınıp Şüpheli Şeylerden Uzak Durmak.

69) İnsanlar Bozulup Bozukluk Artınca Bir Kenara Çekilmenin İyi Olacağı (Zaman Bozulduğunda Veya Dindarca Yaşayamamaktan Ve Haramlara Düşmekten Korkulduğunda Bir Köşeye Çekilmenin İyi Olacağı)

70) İnsanlarla Bir Arada Yaşamanın Kıymeti

71) Alçak Gönüllü Olup Mü’minlere Kol Kanat Germek.

72) Kibir Ve Kendini Beğenmenin Haram Oluşu.

73) Güzel Ahlak.

74) Acele Etmemek Yumuşak Huyluluk Ve Acımak.

75) Hataları Bağışlayıp Bilgisizlere Uymamak.

76) Allah Rızası İçin Eziyet Ve Sıkıntılara Katlanma.

77) Allah’ın Dini İçin Kızmak Ve Allah’ın Dinine Yardım Etmek.

78) İdarecilerin Emri Altındakilere Şefkatli Davranmaları Aldatıp Kötü Davranmaktan Uzak Olmaları

79) Adaletli Devlet İdarecisi

80) Günah Olmayan Koşullarda Yöneticiye İtaat

81) Görev Verilmedikçe İdareciliğe İstekli Olmamak.

82) Yöneticilerin Hayırlı Kimseleri Yardımcı Edinmesi

83) Yöneticilik İstemekte Hırslı Olana Görev Vermemek.