Sünneti degistirmenin sakincasi var midir?


Soru: Sünneti degistirmekte mahzûr var midir? Meselâ tesbihi 33 yerine, daha fazla sevâb olsun diye 44 olarak çeksek mahzûru olur mu? Sakali bir tutam yerine bir veya iki karis uzatsak veya çok kisa yapsak bir mahzûru olur mu?

Cevap: Peygamber efendimizin yaptigi islere sünnet denir. Hattâ birisini bir sey yaparken görüp de bir sey demedigi islere de sünnet denir. Peygamber efendimiz bu yaptiklarini ya ibâdet olarak veya âdet olarak yapardi. Âdet olarak yaptiklarina sünnet-i zevâid denir. Uzun entari giymesi, saçlarini uzatmasi veya kisaltmasi, sakal birakmasi gibi. Bir kimse, (Peygamberimiz, kadinlar gibi entari, uzun gömlek giyermis) diyerek alay etse, îmâni gider. Yâhut sakali begenmeyen veya sünnete uygun sakali olana çember sakalli, top sakalli diye hakâret eden kâfir olur. Çünkü Peygamber efendimizin yaptigi isleri ya'nî sünnetini, begenmemis olur. Hâlbuki Allahü teâlânin bütün insanlarin en üstünü olarak yarattigi ve âlemlere rahmet olarak gönderdigi peygamberini begenmemek, Allahi begenmemek olur. (Niye böyle peygamber gönderdin) demek olur. Allahi begenmeyenin de kâfir olacagi pek açiktir. Kur'ân-i kerîmde, Peygamber efendimizin emrettigini yapmak, yasakladigindan kaçmak gerektigi bildiriliyor. (Hasr 7)

Ibâdet zamanla degismez

Ibâdete ait hükümler zamanla degismez. Ibâdetleri degistirmek, dîni degistirmek olur, dinsizlik olur. Bir kâfir, bir söz ile [kelime-i sehâdet getirerek] müslüman olur. Bir müslüman da küfre düsürücü bir söz ile kâfir olur. Dînimizin herhangi bir hükmünü begenmeyen, meselâ, (tesettür lüzûmsuzdur) diyenin îmâni gider. Resûlullah efendimize uymanin önemi büyüktür.

Kurân-i kerîmde buyuruluyor ki: (Resûle itâ'at eden, Allaha itâ'at etmis olur.) [Nisâ 80]

Peygamber efendimiz de ayni meâlde buyuruyor ki: (Bana itâ'at eden, Allaha itâ'at etmis olur, bana isyân eden de Allaha isyân etmis olur.) [Buhârî]

Kur'ân-i kerîmde, Resûlullaha itâ'atin Allaha itâ'at oldugu, Ona isyân edenin Allaha isyân etmis oldugu çok yerde bildirilmekte, (Allaha ve Resûlüne itâ'at), (Allah ve Resûlüne isyân) ifâdeleri çok yerde geçmektedir. (Nisâ 13-14)

Hadîs-i serîflerde de buyuruluyor ki:

(Sünnetimden yüz çeviren benden degildir.) [Müslim]

(Bir bid'at çikarilinca, bir sünnet kalkmis olur.) [I.Ahmed]

Ibâdet maksadi ile dîne birsey ilâve etmek bid'attir, büyük günâhtir. Dînimiz noksan degildir. Hâsâ Allah veya peygamberimiz dinde bir seyi eksik birakmis da, daha iyisini biz mi yapacagiz? Ibâdete bid'at karistirmak, Allahü teâlânin bildirdigi dinde noksanlik bulmak, koydugu hükümleri begenmemek, dîni degistirmek olur. Meselâ aksam namazinin farzini 3 rek'at yerine, daha fazla ibâdet edeyim diye 4 rek'at kilmak bid'attir. 3 yerine de geçmez, namaz hiç kabûl olmaz. Tesbihleri 33 yerine, çok sevâb olsun diye 40 defa veya daha fazla çekmek bid'at olur. Hiç tesbih çekilmese günâh olmaz. Fakat sünnet sevâbindan mahrûm kalinmis olur.

Bir din kitâbini tahkîr etmek, islâm âlimlerinden biri ile alay etmek ve ta'zîm etmemiz emrolunan birseyi tahkîr etmek, tahkîr etmemiz emrolunan birseyi ta'zîm etmek küfürdür. Bunlari yapan kâfir olur. (Birgivî)

Ortaya bid'at çikarmak

(Kim dinde olmayan birsey çikarirsa merdûddur) hadîs-i serîfi gösteriyor ki, dinden olmayan bir i'tikâd, bir söz, bir is, bir hâl ortaya çikarilir ve bunun din ve ibâdet olduguna inanilirsa, yâhut Islâmiyetin bildirmis olduklarinda, bir fazlalik veya noksanlik yapilirsa ve bunu yapmaktan sevâb beklenirse, bu yenilikler, degisiklikler, (Bid'at) olur. Islâmiyete uyulmamis, ona îmân edilmemis olur. Imâm-i Rabbânî hazretleri buyuruyor ki: Bugün kalbler kararmis oldugundan, ba'zi bid'atler güzel görünse de, hepsinden kaçinmak lâzimdir, kiyâmette hepsinin zararli oldugu anlasilacaktir. Hadîs-i serîfte, (Her bid'at sapikliktir) buyuruldu. (Müslim)

Din bir bütündür. Bir hükmünü begenmeyen veya degistiren kâfir olur. Meselâ sünnet olan sakali da begenmeyen kâfir olur. Begendigi hâlde yapmaz ise kâfir olmaz. Sünneti degistirirse bid'at ehli olur.

Kaynak: Ihlas Net