İkinci Kısım İkinci Kısım Kitâbu'l-Makâsıd
Şari’in Şeriatın Konulmasındaki Kasdı

Şerîat, Gereğiyle Yükümlü Tutulmak Îçîn Konulmuştur

Mükellefin Şeriatla Yükümlü Tutulması

Yükümlülüklerde Mükellefin Maksadı (Niyeti)